Empowerment สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
The Shift Empowerment

Benny & Sarah

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Wie sähe Gesellschaft aus, wenn unser Denken und Handeln andere befähigen würde? Was wäre, wenn Kirche etwas Positives und Transformatives wäre? Wir wollen dich befähigen, ein Leben zu leben, dass dein Umfeld positiv beeinflusst. Unsere Gesprächs Grundlage ist das Buch "The Shift" von unserem Leiter Justin Birichi.www.the-shift-empowerment.org/de
  continue reading
 
Der Podcast der dich als Frau dabei unterstützt deine Lebendigkeit, deine Weiblichkeit und deine Superpower zu erwecken. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich bin Franzi und ich möchte dich hier inspirieren und ermutigen, für deine Träume, Ziele und Visionen los zu gehen.
  continue reading
 
Artwork

1
HR Empowerment

Aurora Training Advantage

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Welcome to the HR Empowerment Podcast. Join our team of industry experts today as they share strategies, insights and regulatory updates that are designed to keep you ahead of the curve.
  continue reading
 
Artwork

1
YMcTier-Empowerment4All

YMcTierXEmpowerment4All

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Yulander McTier's Radio Show Podcast "EMPOWERMENT4ALL" is to Empower, Encourage, Inspire along with Motivate people. God is the Foundation to it All! I include interviewing Live-Guest who are making it Happen
  continue reading
 
Artwork

1
Path to Empowerment

Sydney Morrison

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Life is hard, but this podcast is here to make things easier! Join Sydney, your host and Empowerment Soul Coach for inspired conversation about intuition, clarity, authenticity, and so much more. Tune in each week to gain tips and tricks to light your path in life and become empowered! Working as an Empowerment Soul Coach, Sydney uses a variety of coaching techniques, specializing in holistic, spiritual and metaphysical practices to help you on your journey into happiness and confidence!
  continue reading
 
Artwork

1
Empowerment Podcast

Empowerment Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
This podcast is aimed to inspire,equip and empower you to a transformed life and a Victorious living. #Equip #Empower #Inspire YouTube link: https://www.youtube.com/channel/UCLtKa-UOC4DKzincNu--JWw Facebook page: https://www.facebook.com/EmpowermentFm WhatsApp: +27 65 615 6641 Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/empowermentfm/support
  continue reading
 
Artwork

1
The Smilie Empowerment Podcast - Women Empowerment, Personal Development, Confidence Latina

Smilie Filomeno Rodriguez, Life Empowerment Coach, Social Worker, Podcaster

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Welcome to The Smilie Empowerment Podcast, the ultimate source of inspiration, motivation, and guidance for busy Latinas and women who want to unleash their inner power and find their voice. Join us to explore various topics to help you overcome obstacles, boost confidence, and achieve your goals. We've got you, from personal growth and self-care to career and leadership development, relationship, friendship advice, and leadership. Tune in now, and let's empower ourselves together! ¡Sintoniz ...
  continue reading
 
Artwork

1
Get On Code : Our Black Empowerment

Our Black Empowerment

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Get On Code, share the code, teach the code, become the code. Our code is Black Empowerment. Focused on #Empowerment, and passionate about #BlackEmpowerment, Our Black Empowerment is built on the #EmpowermentAgenda, and features content from the Our Black Empowerment Platforms. Featuring content from the Get On Code Show and other shows! #GetOnCode #GetOnCodeShow #GetOnCodePodcast
  continue reading
 
Der Podcast widmet sich dem Thema Laufen speziell für Frauen. Jede Woche erhältst du Inspirationen für ein glückliches langes Läuferinnenleben und wertvolle Ideen für deinen natürlich schlanken Körper. Du erfährst, wie du deine Laufziele fokussiert erreichst und dein Körper zu deiner Freundin wird!
  continue reading
 
Artwork

1
BasisBegrip Empowerment Podcast

BasisBegrip

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Welkom bij de BasisBegrip Empowerment podcast. Wil je de blokkades opheffen die jou ervan weerhouden om de beste versie van jezelf te zijn? Wil je een aanpak voor een dilemma in je professionele of privé leven, die ook echt werkt en aansluit bij de situatie en bij jou? Dat kan! Door jezelf te versterken en jezelf in staat te stellen om uitdagingen logisch, effectief en nuchter aan te pakken, zodat stress vermindert en het zelfvertrouwen toeneemt waardoor je weer het beste uit jezelf kan hale ...
  continue reading
 
Artwork

1
The School of Empowerment

Rob Faw

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
The School of Empowerment" is a dynamic and insightful personal and professional development podcast that offers listeners a transformative journey toward self-discovery and growth. Hosted by board-certified master coach Rob Faw, an experienced entrepreneur, and 70-time marathoner, this podcast provides a unique blend of practical strategies, inspiring stories, and empowering perspectives to help individuals unlock their full potential. Each episode delves into topics such as positive thinki ...
  continue reading
 
Artwork

1
Women's Empowerment Podcast

Dolores Andrew-Gavin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
I am a Holistic Life Coach, Corporate Wellness Trainer, Storyteller, and your personal mythmaker. I am passionate about helping people take control of their lives by releasing the limiting beliefs that hold them back. We are all worthy to be here in this world right now and to be seen and heard for our unique talents and gifts. I write and teach about Conscious Connection and Conscious Communication. You can connect with me at my website www.doloresandrew.com
  continue reading
 
Artwork

1
World of Empowerment

Aingeal Rose & Ahonu

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Every Saturday at 11am in this engaging podcast, Twin Flames Aingeal Rose & Ahonu help people all over the world move from mediocre to miraculous! They bring you deep into a new world of empowerment at the cutting edge of consciousness, and immerse you in practical spirituality for your personal growth and business success in our fast changing world!
  continue reading
 
Artwork

1
The Biddy Tarot Podcast: Tarot | Intuition | Empowerment

Brigit Esselmont: Founder of Biddy Tarot, Tarot Teacher & Mentor, and Intui

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to the Biddy Tarot Podcast, where you'll discover how to trust your intuition, access your inner power and bring a little magic into your everyday life, with Tarot as your guide. Join your host, world-renowned Tarot leader and mentor, and best-selling author, Brigit Esselmont, as she shares her practical wisdom and advice on how to become a better Tarot reader, and how to use the Tarot cards for self-empowerment, personal growth and manifestation. Plus, listen to inspiring conversati ...
  continue reading
 
Artwork

1
Hairstylist Empowerment Podcast

B Rad Celebrity Hairstylist

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Calling All Beauty Industry Innovators! Let Your Voice Resonate, Be the Catalyst for Change! Share your story, ignite change, and inspire others with your powerful words. Be a Guest! Embark on a Journey of Transformation with the Beauty Industry Cruise! Explore the World of Beauty Like Never Before Join us at beautyindustrycruises.com for an unforgettable experience that will leave you inspired, empowered, and ready to make a difference. Follow our captivating journey on Instagram: @beautyin ...
  continue reading
 
Artwork

1
Parent Empowerment with Mandy Drogin

Texas Public Policy Foundation

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
Parent Empowerment with Mandy Drogin is a product of the Texas Public Policy Foundation that hosts real conversations with real parents from across Texas where they share their experiences, struggles, and victories within the Texas education system. From concerning content in public schools to classroom behavior and wins in homeschooling, Parent Empowerment with Mandy Drogin covers all aspects of Texas education through the parents eyes—and asks how we can ensure transparency, quality, respe ...
  continue reading
 
Join us as Cari Kenzie interviews entrepreneurs, thought leaders and elite performers to inspire, educate and challenge you to your greatest potential. You will be motivated and equipped to cultivate a curiosity that brings alignment with your inner wisdom, clarity to take empowered action, and the confidence to make your dreams and deepest desires a reality.
  continue reading
 
Artwork

1
Global One Voice Empowerment Network

Global One Voice Empowerment Network

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Global One Voice Empowerment Network" is a platform(podcast) that brings together passionate, knowledgeable, and resilient individuals who share a positive, ethical, and forward-thinking mindset. The podcast features inspiring stories, valuable insights, and fundamental values that shape our global community. It showcases the crucial roles played by passionate individuals in driving positive change, the transformative power of education, and the resilience needed to overcome life's obstacles ...
  continue reading
 
Welcome to Real Talk About Feminism Podcast with McKenzie and Halie – your favorite sister duo! We are passionate about promoting gender equlaity and female empowerment through everyday conversations. Whether we are discussing menstrual equality and intersectional feminism, or self love and dating, our goal is to promote feminism and gender equality through engaging and lighthearted conversations. As two twenty-something women dedicated to empowerment, we invite you to tune in every Sunday f ...
  continue reading
 
Explore Jakarta Tangguh, a groundbreaking initiative redefining community resilience. Talha and Ubaid discuss how jakartatangguh.org serves as a vital resource hub, empowering individuals and neighborhoods to prepare for and respond to crises effectively. Discover how technology and community engagement converge to foster solidarity and innovation in Jakarta and beyond.
  continue reading
 
Artwork
 
Time to Move Beyond Your Perceived Limitations Join Dr. Friedemann for insights and self-empowering approaches on many of the most prevailing challenges in our day-to-day lives. For more than a decade, Dr. Friedemann has discussed such hard-hitting topics as: "Are you Addicted to Stress and Anxiety?", "How to Become Unstuck", "The Gift of Self-Compassion" and "Overcoming Overwhelm".
  continue reading
 
Artwork
 
Welcome to the ENO Business Success Podcast! Join us as we delve into the empowering world of The Empowerment Networking Organization, where members turn aspirations into achievements. Discover how our supportive community fosters personal and professional growth through connections with like-minded individuals. In each episode, we explore the mission driving our organization—to create a collaborative space where knowledge is shared, goals are achieved, and positive change is ignited in both ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Q-Chat Podcast: Self-Love & Empowerment for Queens

Shronda Armstrong of Geaux Queen

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Welcome to The Q-Chat, the Geaux Queen brand podcast where we celebrate and uplift women of color through meaningful conversations about self-love, empowerment, and positive representation. Join us as we explore the stories, experiences, and wisdom of incredible women who are making a difference in their communities and beyond. Each episode features candid discussions about topics that matter, from mental health and wellness to career and entrepreneurship, and everything in between. Join the ...
  continue reading
 
Empowerment and Growth: The Self-Improvement Podcast"In this podcast, you'll find inspiring conversations and practical tips on how to improve your personal and professional life. Our team of experts in personal and professional development will share strategies and techniques to overcome obstacles, develop skills, and achieve your goals. From stress management techniques to professional growth strategies, our episodes are designed to inspire and help you reach your full potential.
  continue reading
 
Are you one of those people who want to live their personality? Who doesn’t want to bend anymore? Who confidently makes their own decisions? FIND YOURSELF; this podcast will show you how to find answers Come and be part of the podcast as we delve into the realms of self-discovery and personal development. Engage with thought-provoking daily queries that will steer you toward deeper self-awareness. Tune in for compelling monthly interviews in Gateway Episodes with accomplished guests that wil ...
  continue reading
 
Each episode of Style & Empowerment Chat With Laura & Friends radio is a mix of interviews and topics about fashion, art, beauty pop culture, current events, motivation. You can follow the Facebook page of Style & Empowerment Chat With Laura & Friends of follow host Laura Mazurek on her instagram/instagram tv @thelauramazurek If you would like to book Laura Mazurek to host a event or red carpet, cover an event,speak at a function or are interested in being a guest on the show email her at la ...
  continue reading
 
The “Talk. They Hear You.” campaign is pleased to announce its new podcast: What Parents Are Saying — Prevention Wisdom, Authenticity, and Empowerment. The goal is to provide a platform where parents and caregivers can get informed, be prepared, and take action by having open and honest conversations with their kids about substance use and mental health. Hosted by Debbie Berndt, Director of Parent Movement 2.0, the podcast will feature discussions with parents, caregivers, and nationally rec ...
  continue reading
 
Artwork

1
Empowerment for Immigrants

Life Coach Ewelina

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Are you feeling like your American Dream isn't quite panning out the way you had hoped? Feeling like you don't quite fit in or struggling with worry? I totally get it - believe me, I've been there too! The good news? I've spent the last 19 years learning and growing, and now I get to share that knowledge with others. I've got some tips and tricks that have truly made a positive impact in my life, and I'd love to empower you with those same tools. Listen to this podcast if you want to improve ...
  continue reading
 
Artwork

1
Empowerment empresarial

Kelly Juluet

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
El Empowerment es un concepto de administración que prevé el aumento del poder de los empleados de la empresa, en el siguiente podcasts entenderás cómo funciona. Cover art photo provided by Jeff Brown on Unsplash: https://unsplash.com/@jbrown1276
  continue reading
 
Artwork

1
"Mutig, Mutig! - Dein Empowerment-Podcast" von Coach und Autorin Martina Leisten

Martina Leisten - Systemischer Coach, Buchautorin, Podcasterin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
"Mutig, Mutig! - Dein Empowerment-Podast" ist für alle, die sich hilfreiche Tipps und Praxisbeispiele wünschen, um ihr Leben selbstwirksam hin zu mehr Lebensfreude, Zufriedenheit und innerer Fülle gestalten zu können. Die drei großen Themen-Säulen sind hierbei Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung. In meinen Solo-Talks lade ich euch ein, mir als systemischem Coach zu der Vielzahl an Unterthemen und Ausprägungen der drei Podcast-Säulen zu lauschen. Mit vielen konkreten Fragestellung ...
  continue reading
 
Join the nano-rare disease community! Interviews features leading physicians, scientists, biotech experts, and patient advocates. Lessons teach core concepts about drugs. Our host Dr. Crooke has led the creation of antisense technology and his foundation, n-Lorem, is using this powerful technology to discover, develop, and provide personalized experimental antisense oligonucleotide medicines to nano-rare patients for free, for life. n-Lorem is a non-profit organization established to apply t ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Mutations affecting ion channels are the most common cause of 'applications for treatment' submitted to n-Lorem. These channels regulate the passage of essential electrically charged ions, like sodium, potassium, calcium, and chloride, into cells. Alas, ion channels pose a significant challenge in the ASO discovery process, as there is little room …
  continue reading
 
How can you show yourself kindness and compassion during challenging times? Today is International Self-Care Day! Welcome to Season 2 of the FIND YOURSELF – the questions podcast! Are you looking to find answers and discover your inner self? Let me guide you through a year of daily questions that will help you gain self-knowledge and personal growt…
  continue reading
 
Hey! Send us a Text Message Can soulful travel truly transform your life without draining your bank account? On this episode of the Smilie Empowerment Podcast, we promise to unlock the secrets of enriching and budget-friendly adventures that nurture your soul. From local staycations to tranquil retreats nearby, discover how to use local resources a…
  continue reading
 
Parent Empowerment has swept the country, and Texas is leading the mission for transparency in our schools. Join us in an incredible panel of Houstonians as TPPF’s own Dr. Richard Johnson, State Representative Shawn Thierry, and engaged parent Angie Thibodeaux discuss the need for education options in their own communities and the sacrifices and ha…
  continue reading
 
Tracey Napotnik: Revolutionizing Beauty Shows with SalonTraining.com Are you ready to take your beauty career to the next level? Then you won't want to miss our latest podcast episode featuring Tracey Napotnik from Salontraining.com. In this episode, we dive deep into the Pennsylvania Beauty Pros Expo, a must-attend event for beauty professionals a…
  continue reading
 
Have you ever wondered where Tarot came from? I mean, where it really came from? Like many parts of history, Tarot has a shadowy past––and unsung heroines who haven’t received their rightful credit for its rise. Luckily, artist and writer Cat Willett was inspired to dive into Tarot’s origins… and is now sharing the truth about the women behind Taro…
  continue reading
 
Das war eigentlich nur der SOUNDCHECK! Sarah und Benny starten hier versehentlich in die zweite Episode der zweiten Staffel des SHIFT EMPOWERMENT PODCASTS. Wie gehen wir mit unseren Unterschieden um? Heben wir sie hervor oder passen wir uns an? Lebt ein Podcast vom Drama des Kontrasts? Und trägt Sarah wirklich Jogginghosen in der Öffentlichkeit? Un…
  continue reading
 
Ever wondered how to truly cultivate village? In this episode of The Mother’s Empowerment Podcast Jake lays it all out for us with the 3 required pillars: consistency, culture, and proximity. We discuss the importance of maintaining collective lives, what to do if one of the pillars is missing, why challenges that come up aren’t “bad”, and why cult…
  continue reading
 
In dieser Folge sprechen Sarah und ich über( weiblichen) Perfektionismus, Leistungsdruck (verletzte männliche Energie) Wir teilen unseren Weg in gesunde Männlichkeit & Weiblichkeit 💃Wenn Du deine Intuition & dein Herz mehr und mehr hörst, spürst und führen lässt, dürfen Bewusstsein, Struktur & Disziplin dir Halt geben 🙏🏼Bringe Yin & Yang in Einklan…
  continue reading
 
Wealth Builder Larry Pendleton visits the Get On Code show https://www.larrypendletoncpa.com/ and talks about Note Investing, Real Estate, CPA guidance, and using a self-directed IRA to use your retirement funds to invest in stocks, real estate, and other means to make money. #NoteInvesting #RealEstate #CPA #SDI #selfdirectedira #investment #invest…
  continue reading
 
Ahonu learned a powerful lesson while walking amongst the pine trees in search of pine cones. His quest for pine cones leads him to a realization about abundance and where to find what we seek in life. Join us as Ahonu unpacks this simple yet powerful message—whether it's pine cones, love, abundance, or even the divine, you need to go where it resi…
  continue reading
 
Der Regensburg Marathon ist ein bedeutendes Sportereignis in unserer Region und wir dürfen heute hinter die Kulissen blicken. Was steckt denn hinter einer solch großen Veranstaltung? Wann geht die Planung los? Viele Fragen haben wir beantwortet bekommen von Michaela, die alles federführend beim Regensburg Marathon übernimmt. Denn der Regensburg Mar…
  continue reading
 
In this episode of The Q-Chat, we sit down with the talented A’zaria Carter, star of NBC's "Found" and the Starz network series "P-Valley." A’zaria shares her journey in the entertainment industry, discussing the importance of staying true to oneself and maintaining a positive outlook. Tune in to hear her insights on navigating the challenges of Ho…
  continue reading
 
Hey friends, welcome back to the Curiosity Clarity Empowerment Podcast! I’m so grateful for each of you who continues to join me on this journey. Today, I’m sharing something truly transformative—a deep dive into the power of mindset and how facing our fears head-on can lead to incredible opportunities. Over the past month and a half, I’ve been nav…
  continue reading
 
In today's episode, we are examining the essential nature of competition and how it drives us towards excellence. It is about setting high standards, striving for excellence, and pushing beyond our limits. Through my experiences in marathons, coaching, and business, I have realized that the mindset of competing to win is crucial for achieving signi…
  continue reading
 
All of our links!⁠ ⁠https://linktr.ee/realtalkaboutfeminismpod⁠⁠ Sponsored by: BetterHelp. Real Talk About Feminism is sponsored by BetterHelp. Visit⁠⁠ ⁠BetterHelp.com/rtafpod ⁠⁠⁠today to get 10% off your first month. **Time stamps: 0:10 hi! 1:04 updates (kenz’s bday, halie moving, concerts + more) 15:14 IT GIRL SUMMER 17:01 obsessions of the week …
  continue reading
 
In this episode, we dive deep into the world of anxiety and explore why merely coping with it might be holding you back – and ultimately make you feel even more powerless. Discover how anxiety can subtly become part of your identity and learn practical strategies to reclaim your true self. Join me for a heartfelt discussion filled with personal ins…
  continue reading
 
In this episode, Talha and Ubaid delve into data macau 5d, exploring how it revolutionizes crisis management through community-driven solutions. Learn how Jakarta Tangguh harnesses the power of collective action and technology to build resilient communities ready to face any challenge.โดย Jimmy
  continue reading
 
In this episode, Sydney is joined by Renée Resilanté, a mindset coach and author dedicated to empowering individuals to overcome narcissistic abuse and embrace a life of purpose and resilience. Tune in as Renée shares her personal journey, reveals the red flags of narcissistic partners, and offers practical steps for healing and empowerment. Connec…
  continue reading
 
Welcome to the Empowerment Podcast , where we shine a spotlight on crucial men's issues and health awareness! In this episode, we are honored to host Mr. Phakamani ndlovu, CEO of Phakamani Empowerment, a leader dedicated to empowering men's health and wellbeing. Join us as we delve into insightful conversations, share inspiring stories, and explore…
  continue reading
 
Coming Full Circle with Vulnerability .. The Bridgerton WayMany of us live our lives in fear of really being seen and heard for who we are. We don’t feel good enough or bright enough, or thin enough, or educated enough or whatever enough.We will do anything to fit in. This can be at work, with friends and even with our family of origin. However, to…
  continue reading
 
In dieser Folge geht es darum, sich aus der Komfortzone heraus auf seinen eigenen Herzensweg zu begeben. Das bedeutet auch, Ängste zu überwinden und einem Weg zu folgen, ohne zu wissen, was hinter der nächsten Kreuzung ist. Und das kann auch gelingen, ohne dass man sich kopfüber in Gefahr begibt. Was das mit einem schwarzen Hengst, Dirty Dancing un…
  continue reading
 
Welcome to the ENO Business Success Podcast! Join us as we delve into the empowering world of The Empowerment Networking Organization, where members turn aspirations into achievements. Discover how our supportive community fosters personal and professional growth through connections with like-minded individuals. In each episode, we explore the miss…
  continue reading
 
De laatste podcast van seizoen 5 en ook de laatste voor de zomer-break. En in deze podcast krijg je nog een empowerment tip voor als we straks terug zijn van vakantie. Wil je straks na de zomer minder met stress door het leven? Neem dan meer pauze. Hard werken en goed presteren is niet hetzelfde als langer werken en meer uren maken. Het gaat erom d…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน