Cymraeg สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
*CAFODD Y BENNOD HON EI RECORDIO O BELL, FELLY MADDEUWCH Y SYNAU CEFNDIROL PLIS!*Orig hyfryd yng nghwmni’r awdur slash sgriptiwr slash academydd slash cantor slash dramodydd slash cynhyrchydd ffilm a theledu, Fflur Dafydd. Pynciau llosg: ffeindio Y cyfrwng, dilysrwydd yr awdur, cydbwysedd gwaith-a-bywyd, bara banana, euogrwydd y gweithiwr llawrydd,…
 
Sgwrs ddifyr gyda’r prifardd amryddawn o Bwllheli, Gruffudd Eifion Owen. Pynciau llosg: Ty Newydd, Gwennan Evans, modrwyon Merthyr, Megan Hunter, atgofion llenyddol cynnar, llyfrgelloedd, Pwllheli, gwersi cynganeddu, sinema a ffilmiau, podlediadau, The Simpsons, Llinos: soddbibwraig broffesiynol, John Rowlands, chwedlau teuluol, yr A470, Glanaethwy…
 
Sgwrs ddifyr gyda’r awduron ifanc Llio Maddocks a Megan Hunter. Pynciau llosg: atgofion llenyddol cynnar, athrawon ysbrydoledig, pwysigrwydd darllen, Stephen King, awduron v amser, Eisteddfota, enwau Cymreig, acenion, Y Barri, Twll Bach yn y Niwl a Tu Ol I’r Awyr, Maes B, ‘dwad’ mewn pabell ar LSD, arddulliau sgwennu eithafol, y broses o ysgrifennu…
 
Sgwrs grwydrol gyda John Griffiths, y cerddor arloesol ac un o aelodau craidd un o fandiau mwyaf dylanwadol y sin gerddorol yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf, sef Llwybr Llaethog. Pynciau llosg: atgofion cerddorol cynnar, Top of the Pops, Cymru-Lloegr-a-Llanfrothen, mynd nol i Flaenau Ffestiniog, cwrdd a Kevs Ford, The Who, TAFF, dub regg…
 
Sgwrs ddirdynnol gyda fy hen ffrind, Iwan ap Huw Morgan, sy’n fardd, artist, cerddor, cyn-gyffurgi, iachawr, therapydd ac, yn ol Google, male model. Pynciau llosg: creadigrwydd, canu opera, Jimi Hendrix, teithio i’r isymwybod, Clint a’r Clawdd, cyffuriau (meddal a chaled), Robin Reliant, Yr Wylan (ddall), cerddoriaeth, crack houses, cwrso’r ddraig …
 
Pennod arbennig o'r podlediad yng nghwmni'r artist o Aberystwyth, Efa Lois, a'r bardd o Ferthyr Tudful, Morgan Owen, wedi'i recordio ar gyfer Eisteddfod Amgen 2020.Diolch i Mei Ty Cornel am ei gymorth a'i fewnbwn bachog(!) ac i Daf Palfrey a Hanner Pei am y theme tune.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs grwydrol yng nghwmni’r DJs, Esyllt Williams ac Ian Cottrell, aka Dirty Pop, sydd wedi bod yn swyno ravers Clwb Ifor Bach ers dros ddegawd. Pynciau llosg: eilliad agos Ian, brechdanau yn bwt y car, distractions gweithio adref, lloriau gludiog Clwb, ailwampio v adfeilio, cysgu yn y cyfnod clo, atgofion cerddorol cynnar, o dan ddylanwad mam a da…
 
Ar ol absenoldeb o dros chwe mis, fi nol, mo fos! Yng nghwmni fy hen ffrind, y cynhyrchydd teledu a stand up comedian, Beth Angell, a fy nghymydog, Mei Ty Cornel, ni’n mynd ati i drafod profiadau lockdown, partis stryd, Jac yr Undeb v Y Swastika, hanes Cymru a’r cwricwlwm newydd, enwau lleoedd, y twats ’na sy’n rhedeg y wlad, hiliaeth, rhagrith, y …
 
Adolygiad y flwyddyn gyda’r beirniad bwyd a diod a’r celfyddydau, llais a wyneb cyfarwydd i wrandawyr Radio Cymru ac S4C, a hen ffrind o fy mhlentyndod yng Nghapel y Crwys, Lowri Haf Cooke. Pynciau llosg: traddodiadau Nadolig, teledu gorau 2019 (gan gynnwys Merched Parchus a Bry: Mewn Cyfyng Gyngor), ffilmiau gorau 2019 (The Irishman, A Marriage St…
 
Orig ddifyr yng nghwmni Mark Roberts, un o leisiau mwyaf adnabyddus y SRG a dyn sydd wedi cyfansoddi a chanu degau o ganeuon poblogaidd gyda’r bandiau Y Cyrff, Catatonia a MR (ymysg eraill) yn ystod gyrfa sy’n ymestyn yn ôl dros 30 o flynyddoedd. Pynciau llosg: dydd Sadwrn arferol seren roc, My Name is Dolemite, cartridges cerdd, Johnny Cash, Llanr…
 
sgwrs grwydrol gyda'r cyflwynydd amryddawn, Rhydian Bowen Phillips. Pynciau llosg: disgwyl, y Cymoedd, Cymreictod, Ysgol y Cymer, astudio yn America, MEGA, llysenwau, Eden, Planed Plant, iDot, Bandit, GLC, y fangre hon, Clifford Jones, Uned 5, La Bamba, Procar Poeth, sugno coc ar y teli, arferion gwylio newidiol, Cân i Gymru, Tân y Ddraig, marwolae…
 
Sgwrs hollol sili gyda’r comediwyr Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Pynciau llosg: dyled, Caeredin, The Shamen, labia Esyllt, #MuthaOfTwo, Gwasanaethau T-Bay, Waitrose v M&S, broody v horni, ClecFongio, halio v siocled, brawd secsi Eleri, ffarmo, ffan mwyaf comedi Cymreig, perthnasoedd, hwrddo, camelod, anifeiliaid gwyllt mewn garejys, cathod mawr yng…
 
Sgwrs gyda’r ffotograffydd, cyfarwyddwr a chrewr cynnwys, Carys Huws, sy’n wreiddiol o Ffynnon Taf ond sydd bellach yn byw yn Berlin ac yn teithio’r glôb yn tynnu lluniau rhai o gerddorion ac artistiaid mwya’r byd. Pynciau llosg: Ani Glass, valley girl v city slicker, cyfoedion llwyddiannus, Eisteddfota, chwalu chwedlau, ffasiwn, Theatr Ieuenctid C…
 
Sgwrs gyda'r actores, cyflwynydd a chyfarwyddwr, Ffion Dafis. Pynciau llosg: bronnau ar y bws, Jim’ll Fix It, Yr Awr Fawr, crio ar ffilms, Shazam + Grwp + Glip, Dolwyddelan, breuddwyd gwlyb y canol ddosbarth, capel, colli ffydd, Bill & Ted, smoco, merched Maes G, problem fwyaf yr iaith Gymraeg, annibyniaeth, Theatr Fach Llangefni, Prifysgol Bangor,…
 
Pennod yng nghwmni dau hen ffrind i'r podlediad, Dylan Ebenezer a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: Bry: Mewn Cyfyng Gyngor, cruising for a bruising, annibyniaeth, BoJo, Brexit, Yellowhammer, booze a ffags, wilis a ffwfs, codiad hiraf hanes Cymru a llawer mwy.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs hamddenol gyda’r cerddor byd enwog, Gruff Rhys. Pynciau llosg: PANG!, Gwenno, Africa Express, mynd â’r Gymraeg i bedwar ban byd, Muzi, recordio yn ystod oriau ysgol, y broses, celf a chrefft, Babelsberg, Uno Morales, Mark James, Psycho VII, yr Aphex Twin a’r Cynulliad, drymwyr, Dumb and Dumber, Cate le Bon, SFA, Ffa Coffi Pawb, Machlud, Maffi…
 
Sgwrs hwyliog gyda’r comediwyr o Geredigion, Esyllt Sears ac Eleri Morgan. Rhybudd – lot o chwerthin yn groch a siarad dros ein gilydd. Pynciau llosg: The Bill, crio mewn carafan, Gŵyl Gomedi Caeredin, 30 munud llac, ansicrwydd, sbwriel, diflastod dringo Everest, millennials, daddy cool, y Brodyr Gregory, breuddwydion Esyllt, gwallt David Mellor, B…
 
Fersiwn byw o'r podlediad, wedi'i recordio yn Tafwyl 2019, yng nghwmni'r chwiorydd amryddawn o Riwlas, y gantores / cyfansoddwraig, Lleuwen, a'r awdur arobryn, Manon Steffan Ros. Pynciau llosg: Llyfr y Flwyddyn, ysgytlaeth banana, camthreiglo, Caerdydd, Michael Jackson v Morrissey, Bryn Fôn v Huw Chiswell, Oasis v Cole Porter, Ysgol Glanaethwy, chw…
 
Sgwrs grwydrol gyda’r DJ o Gaerdydd, Huw Stephens. Pynciau llosg: Capel y Crwys, Mewn ac Allah, hud a lledrith, llafur plant, Paul Daniels, Triciau Trefor, cerdded ar ddŵr, Johnny Cash, Cynan ar feinyl, Virgin Radio, cefndryd cerddorol Huw, Johnny R, Picnic, Datblygu, Meic Stevens, Super Furry Animals, Gorky’s, ANKST, Rookwood Sound, Bethan Elfyn, …
 
Orig ddifyr iawn yng nghwmni’r Twitter legend, Gareth Madeley, a’r hanesydd Sara Huws. Pynciau llosg: Jack the Ripper, East End Women’s Museum, Twitter spats, llesiant meddwl, trolls, rhywiaeth bob dydd, etholiadau Ewrop, athrylith y Brexit Party, maes y gad ar-lein, arian tywyll, Gawker, diwedd democratiaeth, protestiadau diymadferth, pwyllgorau, …
 
Awr a hanner yng nghwmni'r bwyellwr o Bont-y-Pwl, Peredur ap Gwynedd. Leg-end go iawn sydd wedi chwarae'r gitar gyda rhai o fawrion y byd roc a phop, gan gynnwys Geraint Jarman, Datblygu, Norman Cook / Fatboy Slim, Natalie Imbruglia, Sophie Ellis-Bextor, Kim Wilde, Pendulum a llawer mwy. Pynciau llosg: DOM, nostalgia, Titch Gwilym, enway anodd i'w …
 
Sgwrs hynod ddiddorol gyda’r hyrwyddwr cerdd (Turnstile Records, Pyst ac ati) a chyn-aelod y bandiau Beganifs ac Acid Casuals, Kev Tame. Pynciau llosg: o dan ddylanwad John Tame, Waunfawr, Beganifs, bandiau pres, Bron a Methu, Gorwel Owen, Y Brodyr Gwynedd, Edward H, Ankst, Fideo 9, Criw Byw, gwreiddioldeb, Big Leaves, Firkin Rock, Melody Maker, Th…
 
Sgwrs ddwys, digri a diddorol gydag un o awduron gorau’r genedl, Jon Gower. Pynciau llosg: Stephen Fry, acenion, cameos mewn llyfrau pobl arall, ysbrydion, gwrachod, pŵerau arallfydol, tylwyth teg, Jon y ditectif, pwysigrwydd darllen, adar, Iolo Williams, nadroedd, Russian roulette, peryglon meysydd parcio, Caerdydd, Oakland, y môr, Iain Banks, euo…
 
Sgwrs feddwol gyda dau hen ffrind o'r pod, Esyllt Sears a Garmon Ceiro. Pynciau llosg: crasho priodasau, Dai a Rea, cyfartaledd cwsg, operau sebon, Coldwar Steve, Carwyn Jones, clytweithiau, nats, is-etholiad Casnewydd, Plaid Simrw, anibynniaeth, Big Nev, Brexshit, TM a JC yn cael whitey, etholiadau Ewrop, pleidlais y bobl smyg, Macron, ysgolion pr…
 
Yn cadw cwmni i fi ar y bennod hon ma prif-leisydd a gitarydd y band HMS Morris, cyflwynydd radio a theledu a charwr sushi, Heledd Watkins. Pynciau llosg: cacs, cathod, pesci-tarians, hipsters, Alan Partridge, deiet Ozzie’r ci, arias Eidaleg, Wcw’r Gwcw, Martha Wainwright, Goth-EMO-mainstream, llaeth, geneteg, dawnsio llinell, rasys cyfnewid, gitar…
 
RHYBUDD: Mae’r sain braidd yn shit ar y bennod yma eto, sori, ond fi’n bwriadu buddsoddi mewn bach o git newydd cyn hir, felly bare with os gwelwch yn dda.Sgwrs ddwfn a ddoniol gyda'r DJ (Radio Caerdydd) a hyrwyddwr hip-hop (Ladies of Rage) o Gerlan, Ffion Wyn. Dyma fy ymdrech i efelychu un o fy hoff bodlediadau, sef ‘Hip-hop Saved my Life’ gyda Ro…
 
Pynciau llosg: dillad isaf Esyllt, fflaps, Dumpling, 70s bush, patriarchiaeth, ceseiliau Lleuwen, Just 17, lolis laxative, Jameela Jamil, iechyd meddwl, y normal newydd, persawr personol, ballet, elyrch, Sandra Bullock, No Deal dibyn, SoyBoys, Punkistani, ymerodraeth, Churchill, hiliaeth cynhenid gwleidyddol, British Brexit Corporation, Donald Tusk…
 
Sgwrs hanner call a dwl am, ymysg pethau arall: Cicio’r bwced, gwragedd gwych, Ffaith am Laeth, Ionawr sych, Brexshit, celwyddau’r Ceidwadwyr, David Davies Pantycelyn, rhagrith, MAYbot v ERG, Ian Dunt, mam James Goddard, vox plops, mudo i Rydaman, twrcis y Cymoedd, Llyfr Glas Nebo, Wylfa, tagfeydd traffig, trenau trydan, Gwlyptir Casnewydd v tarmac…
 
Sgwrs hynod hilariws gyda'r comediwyr Dan Thomas a Steffan Evans. Pynciau llosg: Cacti, bongos, Richie Collins, Sweet Lou Dunbar, bysedd meddal Doctor Dingley, gigio dros Glawdd Offa, llosgi tai haf yn Aberystwyth, gigs sych, heclo, World Overdose Day, sin comedi Cymru, Sarah Breese, Chris Chopping, Lee Evans, Ardal O’Hanlon, Ffrinj Caeredin, vegan…
 
Hanes Hanner Pei yng nghwmni dau o aelodau'r band, sef Math Glyn a Daf Palfrey.Pynciau llosg: Sanau colledig, mean streets Llandaf, George Benson, the Young Ones, Prince, Cardi B, trips ysgol, babyfoot, James Brown, chwaeth cerddorol Sion Edwards, camthreiglo, cabaret arbrofol, Y Bechgyn Sydd Ddim yn Neis o Gwbl Doctor B, Beastie Boys, byrfyfyrio, …
 
Sgwrs ddwys am wleidyddiaeth gyda'r Twitter legend, Gareth Madeley. Pynciau llosg: Brexit, cyfryngau anghymdeithasol, Nazis, Superman, pabïau, y rhyfel diwylliannol, ffasgiaeth, arian tywyll, Putin, pantomeim gwleidyddol, swigod, acenion, farts a darts.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs gyda'r cerddor slash cyfarwyddwr ffilm a theledu, Griff Lynch. Pynciau llosg: Band Pres Deiniolen, chicks, Plant Duw, Nirvana, Manics, Furries, Y Rods, David Wrench, rhyddid creadigol, Malcolm Allen, Nic Parri, Prydeindod v Cymreictod, Penrhosgarnedd, Fake ID, Ceir Cymru, Y Sybs, Mr Grumpy, Glastonbury a Neo Nazis Cymreig o Wlad Pwyl.…
 
Yn y bennod hon, mae'r cerddor o Lanfyllin, Owain Griffiths, aka Carw, yn ymuno gyda fi yn y sied i siarad am Wet Wet Wet, Plethyn, John ac Alun, Anweledig, syrffio ceir, cachu yn yr ardd, tutus, retrowanks, Violas, stwmps, Recordiau Blinc, rhyddid creadigol, ysbrydion, ei LP newydd a llawer mwy.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs grwydrol yng nghwmni'r arlunydd slash awdur slash cantor slash slash cyflwynydd teledu slash llwyth o bethau arall o Dreorci, Sion Tomos Owen.Pynciau llosg: crio mewn gig Gareth Bonello, darlunio ar focs pizza, y ffordd gywir o gyfarch Dafydd Iwan, blagio gyrfa greadigol, hunan bortreadau, India, y Cymoedd a llawer mwy.…
 
Rhegi a rhefru gyda'r 'comedi-ydd' Esyllt Sears a'r 'podledydd' Sioned Mills. Pynciau llosg: Y Byd Yn Ei Le, tsilis, myfyrwyr, asthma / mamleiddiad, podlediadau, ffilmiau, llyfrau a llwyth o bethau arall. RHYBUDD: Mae'r bennod hon yn cynnwys lot fawr o chwerthin yn groch a siarad ar draws ein gilydd.…
 
Sgwrs hynod hwyliog am eu hanturiaethau yn tyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r show-offs proffesiynol, Hanna Jarman a Sion Alun Davies.Pynciau llosg: perm Geraint Jarman, halio cyn y rhyngrwyd, pa mor sgwar oedd Hanna'n tyfu fyny, y gansen, Capel y Crwys, eisteddfota gyda Dave Datblygu, moshpits, LSD a llwyth o shout-outs dienw.…
 
Sgwrs ddigri / ddifrifol gyda Brenin Twitter Cymru, aka Garmon Ceiro, a Des Lynam Cymru, aka Dylan Ebenezer. Pynciau llosg: Eisteddfod Bae Caerdydd 2018, Brexit, arweinyddiaeth Plaid Cymru, cystadleuaeth cont yr wythnos a chachu ar chips, yn llythrennol.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs hynod ddifrifol gyda'r gomediwraig Esyllt Sears a'r bodledwraig Sioned Mills. Pynciau llosg: Brexshit, pleidleisio procsi,yr unig ffordd o gymryd Calpol, Honey I Shrunk the Kids, Harri Tudur v Alun Cairns, column inches, shitbombs, slags, tats, Ian Rush, cyfryngau anghymdeithasol a lot mwy o nonsens.…
 
I ddathlu Tafwyl 2018, dyma sgwrs hynod hilariws am dyfu lan yng Nghaerdydd gyda'r DJs Elan Evans a Garmon ab Ion. Pynciau llosg: llysenwau, muff vodka, ID ffug, bands, athrawon, afiechyd weil, cachu pants a chwydu dros bob man.โดย Llwyd Owen
 
Sgwrs hwyliog gyda'r sylwebydd gwleidyddol (!) Gammon Ceiro, a'r sylwebydd pel-droed, Des Lynam Cymru (aka Dylan Ebenezer). Pynciau llosg: cwpan y byd, Brexshit, Plaid Cymru, hiliaeth, bestiality, babwns, mwncis yn wanco.โดย Llwyd Owen
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login