Comedy Podcast Funny สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ในหลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
 
Loading …
show series
 
นิทานพื้นบ้านอีสาน มีความพร่าเลือนของความจริง และความไม่จริงอยู่ในนั้น ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ สาคร วงษ์ราชสีห์ ได้เริ่มศึกษา ค้นคว้า อ่าน และแสวงหาผู้ให้ข้อมูลเรื่องเล่า เพื่อนำตัวบทนิทานมาผลิตซ้ำ คลี่คลาย ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการเล่าใหม่ผ่านงานศิลปะสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อผสม เพื่อส่งต่อความทรงจำในนิทานพื้นบ้านอีสานที่สะท้อนชีวิตของผู้คนในอดีต…
 
ประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่เป็น “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ที่เกิดจากการสร้างรัฐสมัยใหม่ผ่านเรื่องราวของกบฏเงี้ยว การเข้าใจประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่จึงไม่เพียงแต่เข้าใจประวัติบ้านเมืองหนึ่ง หากยังเป็นการทำความเข้าใจ “ชีวประวัติ” การสร้างชาติไทยโดยนัยด้วย – จากหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ : รัฐจารีต สู่การสร้างอาณานิคมภายใน ภายใต้วาทกรรม รัฐชาติ” โดย ชั…
 
“ชีวิตการแสดงจะเป็นอย่างไร เมื่อฟารีดาตัดสินใจคลุมผม” เรื่องราวของฟารีดา จิราพันธุ์ นักแสดง ที่สั่งสมประสบการณ์การแสดงละครเวทีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จะได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบเรื่องเล่าผ่านชีวประวัติ และเชื่อมโยงอัตลักษณ์ ตัวตนของเธอเข้ากับศิลปะการแสดง เพื่อส่งสารแห่งความศรัทธาต่อพระเจ้า จุดเปลี่ยน ความท้าทาย บททดสอบต่าง ๆ การแสดงเดี่ยวครั้งแรกในชีว…
 
นลธวัช มะชัย หนึ่งในสมาชิกกลุ่มลานยิ้มการละคร ได้พูดถึงการทำงานของกลุ่มว่า กระบวนการละครอย่างหนึ่งคือการทำงานร่วมกับตัวบทวรรณกรรม งานวิชาการต่าง ๆ งานค้นคว้าวิจัย สมาชิกในกลุ่มต่างมีความสนใจการอ่าน นำไปสู่การแลกเปลี่ยน และหัวใจของการอ่านคือการค้นหา การสร้าง storytelling หรือเรื่องเล่า narrative บางอย่าง การทำงานระหว่างศาสตร์และศิลป์ของละครกับวรรณกร…
 
ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม นำเสนอมุมมองต่อสถานการณ์ ปรากฏการณ์ในอัฟกานิสถาน ผ่านวรรณกรรมของอัฟกานิสถานสองเล่ม ได้แก่ The Kite Runner และ The Library Bus หนังสือที่มีความเหมือนกันในด้านการศึกษาและเด็ก - The Kite Runner นำเสนอเรื่องเล่าและภาพประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานผ่านเด็ก ชุมชน อาหาร วัฒนธรรม ความรุนแรงในสังคม การมองโลกของมุสลิมจากสองฝั่งคือมองโลกแบ…
 
“45 ปี ปิยสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (ค.ศ.1976-2021) : มรรคาแห่งประวัติศาสตร์” ผลงานของ รศ.ดร. Truong Thi Hang และ ผศ.ดร.นคร เสรีรักษ์ หนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งให้ภาพสะท้อนความหลากสีในความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เวียดนามทั้งก่อนและหลังความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ในด้านการเมือง ความมั่นคง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แถลงการณ์สถาปนาสัมพันธไมตรี…
 
“เพราะความรักมิอาจเร่งร้อน” วรรณกรรมที่ใช้ภาษาเยอรมัน ผลงานของ Daniela Krien นักเขียนชาวเยอรมัน แปลเป็นภาษาไทยโดย ปิยะกัลย์ สินประเสริฐ นำเสนอเรื่องราวความรักของผู้หญิง 5 คนซึ่งมีความแตกต่างกันแต่เชื่อมโยงผ่านสถานะทางเพศกับความรัก งานเขียนเรื่องนี้ยังนำเสนอและให้ภาพสะท้อนสังคมร่วมสมัยของเยอรมันผ่านตัวละคร ทำให้ผู้อ่านซึมซับสังคม การเมือง วัฒนธรรม ท…
 
“บ้านที่กลับไม่ได้” งานเขียนรวมเรื่องสั้นโดย ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา พาผู้อ่านเข้าไปยังบ้านที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของคนไร้บ้านชาวฟิลิปปินส์จำนวน 8 ชีวิต ได้ให้ภาพสะท้อนเชิงสัญลักษณ์ของ “บ้าน” ของแต่ละคนไว้เช่นไรบ้าง หลังจากผู้อ่านได้อ่านงานเขียนเกี่ยวกับคนไร้บ้านของผู้เขียนไปก่อนหน้านั้น คือ “โลกของคนไร้บ้าน” และ “สายสตรีท” นำเสนอในรูปแบบงานวิชาก…
 
หนังสือหนึ่งเล่ม ทำหน้าที่แตกต่างหลากหลาย สำหรับหนังสือ “รามานุจัน อัจฉริยะไม่รู้จบ” (The Man Who Knew Infinity) โดย โรเบิร์ต คานิเกล แปลเป็นภาษาไทยโดย นรา สุภัคโรจน์ งานแปลแต่ละเล่มได้ส่งต่อภาษา วัฒนธรรม สังคม ชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คน ฯลฯ ไปยังคนในอีกภาษาในมิติที่หลากหลาย ศรีนิวาสะ รามานุจัน เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดีย ผู้ค้นพบทฤษฎีจำนวน อนุกรมอ…
 
“โบยบินไปสู่โลก ซึ่งความรักสะพรั่งบาน” กวีนิพนธ์ของ “อติรุจ ดือเระ” นักเขียนรางวัลยุวศิลปินไทย (Young Thai Artist 2020) คือการร้อยเรียงแห่งมวลกวีนิพนธ์นานาที่ถูกสานสร้างขึ้นจากประสบการณ์ พื้นที่ เรื่องใกล้ตัว เรื่องที่ได้ฟังมา โดยมวลถ้อยกวี เปิดโอกาสให้คนอ่านได้โบยบินไปเผชิญสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับเรื่องราวใน 4 ภาค ได้แก่ ภาคแรก ทลายกำแพง ก่อสร้างสะพาน, …
 
“6 เดือนในเขมร” เป็นเรื่องที่เขียนจากบันทึกประจำวันของ ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536 - มีนาคม พ.ศ. 2537 ณ เมืองโพธิสัตว์ เดิมทีแล้ว มันเริ่มต้นด้วยการเขียนเป็นจดหมายกลับมาประเทศไทยเพื่อให้พ่อแม่ พี่น้อง และผองเพื่อนผู้ร่วมงานได้อ่านกัน แต่มันเป็นจดหมายที่มีความยาวมากกว่าจดหมายปกติทั่วไป เพราะนาน ๆ ทีจึงจะได้มีโอกาสฝากคนรถผู้ป…
 
การเป็นนักเขียนของ “ครูข้าว : รติรัตน์ รถทอง” เริ่มต้นจากการเข้าอบรมงานเขียนซึ่งมีจัดอบรมทั่วไป จนก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนสารคดีช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเขียนยังเป็นสิ่งที่เธอทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งงานเขียนประเภทเรื่องสั้น บทกวี นิยาย ประกวดตามเวทีประกวดต่าง ๆ ต่อมาเธอสนใจทำงานศิลปะจากความสนใจส่วนตัว จึงค้นพบการผสมผสานระหว่างชีวิตกับศิลปะ ว่าคือส…
 
“งานเขียนทางประวัติศาสตร์ ประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ. 1975-2010 : สถานภาพความรู้” โดย รศ.ดร.ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ ได้เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์งานเขียนประวัติศาสตร์ประเภทชีวประวัติที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน สปป.ลาว ช่วง ค.ศ. 1975-2010 เพื่อเปิดประเด็นให้มีการถกเถียงงานเขียนประเภทนี้ รวมทั้งเปิดแหล่งข้อมูลใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ลาวอีกประเภทหน…
 
ปอุมจริยะของวิมลสูริเป็นวรรณคดีเรื่อง “รามายณะ” ที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาเชนและมีอิทธิพลต่อรามายณะฉบับของศาสนาเชนฉบับอื่นที่แต่งขึ้นภายหลัง วรรณคดีเรื่องรามายณะของศาสนาเชนจัดอยู่ในวรรณคดีเรื่องเล่าประเภทปุราณะหรือจริตะ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับแนวคิดศลากาปุรุษะซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับวีรบุรุษในศาสนาเชน วิทยานิพนธ์ “ลักษณะเด่นของตัวละครราวณะใน ปอุมจริยะ …
 
“อินโดนีเซีย: การวิเคราะห์แบบเรียน” เป็นผลงานจากการฝึกทำรายงานการวิจัย (นักศึกษา SEAS รุ่น 1 ในวิชาสัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อทำความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนผ่านการวิเคราะห์แบบเรียน ประวัติศาสตร์ และบริบทอื่น หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยงานวิจัย 3 เรื่องได้แก่ เรื่องที่ 1 “การวางรากฐานเยาวชนแห่งชาติในหนังสือแบบเรียน…
 
พระมหาเพิ่มพูน สุขเวสโก สะท้อนให้ฟังถึงความสำคัญของภาษาบาลีที่มีต่อประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา การศึกษาของพระสงฆ์และฆราวาสผ่านตำราบาลีจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในหนังสือที่ใช้ศึกษาภาษาบาลีของพระสงฆ์คือ “บาลีไวยากรณ์” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณวโรรส นอกจากนี้ภาษาบาลีมีความสำคัญในด้านเป็นรากหนึ่งทางภาษาเพื่อทำความเข้าใจภาษาไทยในปัจจุบัน…
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ครบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งในปี 2564 องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูเนสโก ยกย่องให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้วยคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อบ้านเมืองในด้านพุทธศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ดนัย พลอยพ…
 
งานเขียนของ พึงเนตร อติแพทย์ (ทราย) มีตัวตนของนักเขียนปรากฏในอณูมิติความรัก ความงาม ความดี ความหวัง พลังที่เข้าไปเติมเต็มให้กับหัวใจคนอ่าน สำหรับงานเขียนเล่มแรก “ห่างหนึ่งก้าว รักเราเท่าเดิม” ตีพิมพ์ครั้งแรกในวัย 20 ต้น ๆ ขายหมดภายในหนึ่งเดือนและพิมพ์ซ้ำอีก 8 ครั้ง ความรักที่ปรากฏในเรื่องช่วยให้คนอ่านหลายคนรอดตายจากอาการอกหักมาได้ “มหาสมุทรแห่งเธอ”…
 
“นกเจ้ายังโผบิน” นวนิยายขนาดสั้นผลงานของ แพรพลอย วนัช จำนวน 18 ตอนจบ แม้จะเปิดเรื่องด้วยการพาคนอ่านแบกโลกอันหนักอึ้งเอาไว้ผ่านความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาคือโจ้และสีดา แต่เรื่องราวของคนทั้งคู่กลับทำให้คนอ่านได้หันกลับมาพินิจพิเคราะห์ตัวตนในความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและไม่ควรจะมี ความเปราะบาง แง่มุมละเอียดอ่อนของตัวละครที่เรา…
 
ผืนป่าฮาลา-บาลา หรือ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา” ได้รับการขนานนามว่า “แอมะซอนแห่งอาเซียน” เพราะเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forest) มีแนวเขตต่อเนื่องกับป่าเบอลม หรือป่าเบลุ่ม (Royal Belum State Park) รัฐเปรัค ตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เมื่อรวมพื้นที่ป่าเข้าด้วยกัน จัดได้ว่าเป็น “ป่าฝ…
 
บทความวิจัย “เรื่องเล่าคนด่านหน้า: อัตวิสัย การรับมือโรคอุบัติใหม่ (โควิด-19) ในจังหวัดชายแดนใต้ กรณีศึกษาอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี” โดย วรเชษฐ เขียวจันทร์ และ นายแพทย์ มูหาหมัดอาลี กระโด เป็นงานวิจัยซึ่งมุ่งเน้นทำความเข้าใจเรื่องเล่าของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ ความรู้ ความกลัว ที่เกิดขึ้นในระดับบุคลากรที่ปฏิบัติงา…
 
“วิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์เวียดนามระหว่าง ค.ศ.1985-2010: สำรวจสถานภาพองค์ความรู้” โดย ผศ.ดร.ธนนันท์ บุ่นวรรณา เป็นการสำรวจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ งานวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์เวียดนามของนักศึกษาหรือนักวิจัยเวียดนามที่ถูกจัดเก็บไว้ตามห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทั้งสามภาคของเวียดนาม ส่วนการศึกษานั้น ผู้วิจัยจะใช้วิธีการสร้างกรอบการ…
 
“ประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางและภูมิศาสตร์การเมืองในรอบศตวรรษ: ว่าด้วยการท่องเที่ยวในฐานะมรดกแห่งการสร้างชาติของรัฐไทย จากรัฐจารีต สงครามเวียดนามสู่ยุครัฐประหาร 2549” โดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ เป็นการสำรวจความรู้ทางประวัติศาสตร์ พลวัต ปรากฏการณ์ ว่ามีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ทางการเมืองและถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างไรผ่านบริบทสังคม การเมือง เศรษฐกิจ …
 
“ผัวเดียวเมียเดียว” เดิมเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิตที่เสนอต่อภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคปลายปีการศึกษา 2556 ต่อมาจึงนำมาปรับเป็นหนังสือในปี 2561 การพูดถึงผัวเดียวเมียเดียวในหนังสือเล่มนี้คือคือความตั้งใจที่จะเล่าความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เราต่างก็ยอมรับเป็นกรอบกติกาชีวิตโดยไม่เคยเหลียวกลับมาตั้งคำถาม…
 
เส้นทางนักเขียน - กวีของ พรชัย แสนยะมูล เจ้าของนามปากกา “กุดจี่” และ “ขวัญข้าว ขวัญเรียมเอย” ได้ถูกสั่งสมต้นทุนผ่านความรักในการอ่านและความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียน ประสบการณ์ชีวิตผ่านยุคสมัยแห่งตนของนักเขียน ได้ถูกนำเสนอผ่านบทกวีง่ายงาม อารมณ์ดี สร้างกำลังใจ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะให้กับคนที่ได้อ่าน ถึงแม้เนื้อหาของบทกวีผ่านสองนามปากกาจะถูกกำหนดให้แตกต…
 
“ผมมาจากเมียวดี” เป็นงานเขียนในรูปแบบบันทึกชีวิต ประสบการณ์ ความทรงจำ พื้นที่ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ประเพณี ฯลฯ ของนพดล ใจเถิน ซึ่งมีพ่อเป็นคนไทย ส่วนแม่เป็นคนไทยที่ถือสัญชาติพม่า นภดล เกิดและเติบโต เรียนหนังสือในเมียนมาที่หมู่บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี เมืองเศรษฐกิจใกล้ชายแดนไทย ซึ่งตั้งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำเมย ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่อมา ชวน…
 
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ สำนักหอสมุดกลาง มศว. มีประวัติความเป็นมา ความทรงจำของพื้นที่ สัมพันธ์กับบุคคลที่มีส่วนในการบุกเบิกหอสมุดกลางแห่งนี้ นั่นคือ อาจารย์มาเรีย เหล่าสุนทร ครูผู้เป็นต้นแบบ เป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมผ่านงานและวิชาชีพบรรณารักษ์ “ห้องมาเรีย” ซึ่งเป็นห้องหนังสือสำหรับเด็ก กับตู้จัดแสดง “ที่คั่นหนังสือ” ของสะสมข…
 
“สถานพำนักจิตวิญญาณ สถาปัตยกรรมและการออกแบบสภาพแวดล้อมในฐานะศิลปะบำบัด” ผลงานแปลของ สดใส ขันติวรพงศ์ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ Places of the Soul : Architecture and Environmental Design as a Healing Art งานเขียนของ คริสโตเฟอร์ เดย์ สถาปนิก ที่ปรึกษาการออกแบบ นักก่อสร้าง และประติมากร เขาออกแบบการก่อสร้างตามหลักการนิเวศศาสตร์ที่เขาเขียนไว้ในหนังสือหลาย…
 
“ชุมชนข้ามถิ่น: การก่อร่างทางอัตลักษณ์ของแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่าในจังหวัดขอนแก่น” งานเขียนของ วิลาสินี โสภาพล ที่มุ่งสำรวจการข้ามถิ่นของแรงงานข้ามชาติโดยศึกษาผ่านแนวคิดการข้ามท้องถิ่นกับแนวคิดอัตลักษณ์ ทำให้เห็นการขยายขอบเขต “ความเป็นท้องถิ่น” ออกไปในพื้นที่ใหม่ ปฏิบัติการเหล่านี้ก่อให้เกิดความพร่าเลือนระหว่าง “ที่นี่” – “ที่นั่น” ผ่านการเชื่อมต่…
 
“ปากประลากูน” เป็นพื้นที่เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านปากประ ตำบลลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งประกอบด้วยภูมินิเวศ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชน และภูมิเศรษฐศาสตร์กับวิถีทางเศรษฐกิจ ที่ ประชาชนในชุมชนร่วมกันเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญของหนังสือ “ปากประลากูน” ซึ่งเรียบเรียงโดย ประสิทธิ์ชัย หนูนวล เลข…
 
ทำไม HUAK Society ต้องแตกต่าง? ค้นหาคำตอบได้จากอาจารย์นิพนธ์ ขันแก้ว ศิลปินและหนึ่งในผู้ก่อตั้ง HUAK Society จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ศิลปะร่วมสมัยซึ่งทำงานศิลปะข่อหล่อแข่แหล่ที่แนบแน่นกับวิถีชีวิตของชุมชนและผู้คนในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สังคมของฮวกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอันอุดมไปด้วยความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น นิทรรศการชุด “ถูกเป็นผิด” ของ อาจารย์นิ…
 
นิทรรศการ "STAMPING" การกด ทับ และการพิมพ์ซ้ำภาพจำของสัญลักษณ์จากความรุนแรงต่อชาวมุสลิมชายแดนใต้ของศิลปินหญิง อัซเดียนา ฮะซา /โดยภัณฑารักษ์ : อนุวัฒน์ อภิมุขมงคล นิทรรศการชุดนี้ใช้อาภรณ์สวมใส่ ห่อหุ้มร่างกาย ที่มีการประทับตราอาวุธปืน ลูกระเบิดลงบนผืนผ้าบาติก เป็นกระบอกเสียงเล่าเรื่องของศิลปิน และความทรงจำแห่งการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวจ…
 
“สินไซ” หรือ “สังข์ศิลป์ชัย” วรรณกรรมสองฝั่งโขงไทย-ลาว ซึ่ง ผศ.ดร.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ นักวิจัยและนักวิชาการอิสระ สนใจศึกษาค้นคว้าวรรณกรรมสินไซอย่างต่อเนื่อง กล่าวถึงความสำคัญของสินไซว่าเป็นวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์ มีปรากฏอยู่ในมิติต่าง ๆ อาทิ ภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม สังคม ฯลฯ ความสำคัญดังกล่าว จึงนำไปสู่การแปลสินไซเป็นภาษาต่าง ๆ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น แ…
 
จากกระแสความนิยมบริโภคเบเกอรี่ กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ครัวซองต์ถูกพูดถึงในเรื่องที่มาและประวัติศาสตร์ครัวซองต์ รสชาติ ส่วนผสม ฯลฯ ผศ.ดร.นภัสรี เหลืองสกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านแป้ง วิทยาศาสตร์เบเกอรี่ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะมาคลี่เรื่องราวลักษณะตัวของครัวซองต์ผ่านวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ และสำหรับผู้ที่ห่วงกังวลต่อการบริโภคแป้ง…
 
“ย่องไปชายแดนใต้” หลากเรื่องผูกพันผ่านรากเหง้าสัมพันธ์ของผู้คนในโลกมลายู รวมงานเขียนในรอบทศวรรษของ “ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์” ที่เคยเขียนกระจัดกระจายไว้หลายร้อยเรื่อง คัดสรรมารวมเล่มจำนวน 33 เรื่อง ครอบคลุมทั้งประเด็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของผู้คน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของผู้คนในปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลาย งานเขียนเป็นรูปแบบสารคดี บทความ เนื้อหาวิชาการ แล…
 
“อาถรรพณ์ในป่าสูง” งานเขียนถ่ายทอดประสบการณ์เดินป่าของ ณัฐ นักเดินทาง เป็นการรวบรวมเรื่องราวของการเดินทาง ทั้งในป่าภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคอีสาน มีบางช่วงบางตอนที่ผู้เขียนได้สัมผัสกับเรื่องลี้ลับในผืนป่า จึงนำมาบอกเล่า ไม่ได้มีเจตนาสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้ใด แค่อยากถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ประสบพบเจอด้วยตนเอง อาจจะไม่น่ากลัวเหมือนที่หลายคนเคยพบเห็น แ…
 
“บาดแผลของดอกไม้” สารคดีสะท้อนชีวิตของผู้หญิงพิการที่ถูกละเมิดทางเพศ ประกอบด้วยเรื่องจริง 15 เรื่องจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย ผลงานเขียนของ อรสม สุทธิสาคร ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 นักเขียนสารคดีที่มุ่งนำเสนอเสียงของผู้คนชายขอบและชีวิตในด้านมืดมากว่า 33 ปี ผู้เขียน เชื่อมโยงความเข้าใจจากโลกของคนชายขอบกับคนในสังคม ขณะเดียวกันก็นำเสนอทาง…
 
“โลกในสนามเด็กเล่น” งานเขียนบันทึกเรื่องราวและเรื่องเล่าเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ ริมฝั่งทะเล จากประสบการณ์การเป็นครูที่โรงเรียนบ้านกาแบง จังหวัดสตูล ระหว่างปี 2555-2561 ของ “ปรางแก้ว” หรือ ศุภวัลย์ ชูมี เรื่องเล่าเล็ก ๆ ของเด็ก ๆ เริ่มต้นขึ้น พาคนอ่านออกเดินทางไปยังสนามเด็กเล่นที่มีลักษณะเฉพาะตัว บ้างร่วมเล่นไปด้วย บ้างนั่งสังเกตการณ์เล่น สนามเด็กเล่นที่ไม…
 
“หอมรักห่มโลก” รวมบทกวีสามทศวรรษ 2530-2560 ของ โกศล อนุสิม (นามปากกา “วรรณลักษณ์ ปิยกมล” กับ “ศล อนุสิม”) บทกวีถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต แง่คิด มุมมอง ต่อโลกและผู้คน โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาของผลงานเป็นสามช่วงได้แก่ 10 ปีแรก 10 ปีที่สอง และ 10 ปีสุดท้าย แต่ละทศวรรษเผยให้เห็นปรากฏการณ์ทางความคิดของกวีที่โอบคลุมห่อหุ้มโลกและเพื่อนมนุษย์ไว้ด้วยความรัก นอกจา…
 
ในยุคที่นิตยสารสำหรับผู้หญิงเฟื่องฟูและมีมากมายหลายปก “วราวุธ” เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารต่าง ๆ อาทิ แพรว ดิฉัน พลอยแกมเพชร เปรียว ผู้หญิง24 ฯลฯ โดยงานเขียนของวราวุธทั้งในยุคก่อนและยุคปัจจุบันเป็นเรื่องประวัติบุคคลและเรื่องของราชวงศ์ในต่างประเทศ ผลงานที่พิมพ์เป็นเล่ม อาทิ โฮปคุก ราชินีองค์สุดท้ายของสิกขิม, ฮองเฮาแห่งอานนาม…
 
พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2549 รวบรวมข้อเขียน รูปภาพ งานวิจัยทางวิชาการ งานที่เขียนลงบนสื่อออนไลน์อย่าง facebook บันทึกระหว่างเดินทางไปแสดงในต่างประเทศ บันทึกวินาที เรื่อง เหตุการณ์บนเวทีการแสดง การพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้ชม กระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นจริง คิดค้น สร้างสรรค์ แก้ปัญหาร่วมกัน การสร้างอ…
 
รักษ์ มนัญญา สมเทพ บรรณาธิการ-นักเขียน ซึ่งมีผลงานประเภทนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ ความเรียง ผันบทบาทของตัวเองไปประยุกต์ใช้กับการเป็นยูทูปเบอร์โดยใช้ทักษะที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้กับการทำงานเขียนและบรรณาธิการงานเขียนแนวสยองขวัญ ผีปอบ กระสือ กระหัง ในรูปแบบนิยายเสียงและมีผู้ติดตามหลักแสน รักษ์ มนัญญา แนะนำการทำงานเขียน การเป็นบรรณาธิการให้กับช่องยู…
 
Halal Life Magazine ก่อตั้งและพิมพ์นิตยสารไปยังคนอ่านในปี 2553 เพื่อทำหน้าที่เป็นทูตหรือสะพานทางการอ่านให้กับคนอ่านนอกศาสนิกและชาวมุสลิมได้เชื่อมโยงถึงกันผ่านเรื่องราวของคนมุสลิมในมิติหลากหลายจากบริบทต่าง ๆ วิทยากร อิสมาแอล กับ เอกมล บุญชม ตัวแทนของ Halal Life บอกเล่าเรื่องราวการเกิดขึ้นของนิตยสารจากฉบับรูปเล่มสู่นิตยสารออนไลน์ เหตุการณ์ในอีกประเทศ…
 
เกมที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเล่นทั้งงานอดิเรกสำหรับคนจำนวนมาก และหลายคนสร้างรายได้มหาศาลจากการเล่นเกม จนนำไปสู่เกมเปลี่ยนโลก หากคนเล่นพร้อมจะพัฒนาศักยภาพในการเล่นเกม ย่อมค้นพบวิธีการมากมายที่ปรากฏในเกมแต่ละเกม โดยทั่วไปเกมประกอบด้วย การเขียนบท ผู้เล่น ตัวละคร การเล่าเรื่อง คนสร้าง/คนพัฒนาเกม เทคนิคและกลไก ผู้เล่นเปรียบเสมือนคนสวมบทบาทตัวละครในเก…
 
เรื่องราวระหว่างบรรทัดชีวิต ประสบการณ์ การอ่านของเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข ทำให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมการอ่าน อาชีพคนส่งหนังสือพิมพ์ที่กำลังจะเลือนหาย กับร้านเช่าหนังสือที่แทบจะไม่มีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ทั้งสองอย่างเป็นอาชีพให้กับคนจำนวนมากเมื่อหลายสิบปีก่อน ร้านหนังสือแบกะดิน “Book Footpath” ร้านหนังสือริมทางเดินในวัยหนุ่มสาวของเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข…
 
“หนานคำ” เป็นนามแฝงหรือนามปากกาของ วรพงษ์ จีระวุฒิ นักเขียนผู้ถ่ายทอดเรื่องเล่า วิถีชีวิต วันวาร ความทรงจำ ประสบการณ์ทำครัว เรื่องของอาหารแต่ละจานผ่านภาษาและการถ่ายทอดในแบบของ “หนานคำ” จนกลายมาหนังสือชุด หนานคำ : พ่อทำครัว ซึ่งแรกเริ่มเผยแพร่ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ ในช่วงปี พ.ศ.2546-2554 ต่อมาผลงานที่ลงตีพิมพ์เป็นประจำทุกสัปดาห์ได้นำมาจัดพิมพ์รว…
 
เชน สุวิกะปกรณ์กุล พาไปทำความรู้จักกับ Central: The Original Store และองค์ความรู้ของพื้นที่เล่าผ่านบริบทของเนื้อหา หนังสือ ประวัติศาสตร์องค์กร ประวัติศาสตร์พื้นที่ของย่านเจริญกรุงกับบริบทโลก เดอะ โคโลฟอน ไลบารี แอนด์ รีเสิร์ช เซอร์วิส (The Kolophon: Libraries & Research Service) ศูนย์บริการข้อมูลที่ใช้เนื้อหาหนังสือและความรู้ที่มีอยู่ว่าเชื่อมโยงต่…
 
The Last Quarter: 2475-2500 เป็นช่วงเวลา 25 ปีสุดท้ายแห่งพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่ง พลเอก บัญชร ชวาลศิลป์ มองว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนัก เป็นช่วงเวลาที่มีเสน่ห์ทุกรสชาติ น่าติดตาม มีบันทึก ข้อเขียน เอกสาร จนถึงงานวิจัย เรื่องเล่าปากต่อปากของผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ ฯลฯ นำมาอ้างอิง ค้นคว้า เชื่อมโยง ตีความบริบททางประวัติศาสตร์ได้อย่างสนุกสนาน ท้าทายความรู้ควา…
 
ว.ณ ประมวญมารค หรือ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต นักประพันธ์ซึ่งมีผลงานมากมาย นวนิยายชุดปริศนา, เจ้าสาวของอานนท์ และ รัตนาวดี เป็นสามเล่มที่ครองใจนักอ่านมาหลายยุคหลายสมัย ในวาระครบรอบ 100 ปีชาตกาลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักพิมพ์แสงดาวจึงนำนวนิยายชุดนี้มาจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ชมัยภร แสงกระจ่า…
 
จรัญ หอมเทียนทอง ผู้ก่อตั้งและเจ้าของสำนักพิมพ์แสงดาว จัดพิมพ์หนังสืออมตะคลาสสิกวรรณกรรมไทยหลายเล่ม หลายชุด หัสนิยายชุด “สามเกลอ” หรือ “พล นิกร กิมหงวน” เป็นหนึ่งในหนังสือร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน เป็นหนึ่งในหนังสือชุดที่แสงดาวจัดพิมพ์ “สามเกลอ: พล นิกร กิมหงวน” ผลงานของ ป.อินทรปาลิต เป็นหัสนิยายที่บันทึกประวัติศาสตร์วรรณกรรมและประวัติศาสตร์บ้านเมือง…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login