Class สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
Loading …
show series
 
การเกิดดับที่รวดเร็ว ทำให้เราเป็นผู้ที่มารู้จักตนเอง ว่าตนเองนั้นเป็นธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้ เป็นธรรมชาติที่ไม่คงอยู่ถาวร และเป็นธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ มาตลอด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMa…
 
การเรียนรู้สิ่งใดก็ตาม สิ่งแรกที่เราควรรู้ก็คือโครงสร้างของสิ่งที่เรากำลังเข้าไปเรียนรู้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราจะอยู่ที่ O8 ฟังเสียง ฟังในแบบที่เรานั้นเป็นผู้ดู ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ความหมายที่แท้จริงของคำว่าทุกข์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เทคนิค O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราดำรงชีวิตท่ามกลางสิ่งที่มีสมดุลและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพลังบวก ทำอะไรก็ดูง่าย ทำอะไรก็มีจุดนัดพบของความสุข พบเจอแต่คนดีๆ พบเจอแต่สื่งดีๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https…
 
ยามที่เท้าสัมผัสพื้น ย่อมเกิดแรงดึงดูดและแรงหมุนไป กับขั่วแม่เหล็กของโลก ที่ดึงดูดเราไว้ไม่ให้หลุดออกจากแผ่นดิน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user1459920…
 
เมื่อรามาอยู่ O8 สิ่งที่เราต้องรู้อันดับแรก คือรู้ว่า มีพลังหยางเกิดขึ้น หรือว่ามีพลังหยินมากกว่า
 
ความแตกต่างที่เห็นชัดเจนระหว่าง กาย กับ จิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
สัญญาณแห่งความสำเร็จเกิดขึ้นที่ก้าวนี้ ที่เรารู้แจ้งว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ ที่ปัจจุบัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมื่อเดินทางไปเราจึงรู้ และเราจะรู้แจ้งเมื่อเราไปถึงจุดหมายปลายทาง แล้วเราก็เป็นผู้ชี้ทางให้กับคนอื่นต่อไป ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
พลังที่เคยใช้ในยามที่เผชิญกับ PP เก่าๆ จะใช้ไม่ค่อยได้กับ PP ใหม่ๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ยิ่งฝึกการเจริญสติที่ถูกต้องมากเท่าใด จิตก็จะมีพลังมากขึ้นเท่านั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
พลังจิตของเราจะเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของกายที่เปลี่ยนแปลงเกิดดับ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ทำอย่างไรให้ความเติบโตนั้นมีความต่อเนื่อง จนถึงจุดที่แข็งแกร่งที่สามารถคุ้มครองตนเองได้ ให้ปลอดภัยจากอารมณ์ของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user14599…
 
ขอให้รู้ว่า B เหล่านั้น อยู่ ณ จุดใด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ตอนที่เรามีสติ เราเป็นคนดี ก็แปลว่า ตอนที่เราขาดสติ เราก็สูญเสียความเป็นคนดีไป ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ความดีที่ข้าพเจ้าได้เจริญสตินี้ จงนำมาซึ่งความสำเร็จ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ความดีเป็นสิ่งที่คนดีลงมือ แล้วคนดีคือใคร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ที่นั่งอยู่นี้เป็นกาย ที่ดูกายนั่งอยู่เป็นเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
พัฒนาจิตนี้ให้เป็นจิตมนุษย์ให้ได้ ด้วยการเป็นผู้มีสัจจะต่อตนเองในการลงมือทำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ทำอย่างไรให้ตนนั้นเป็นผู้มีสติเพิ่มขึ้น และก็ดีขึ้นกว่าเดิม ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ผู้ที่ฝึกน้อย ก็รู้น้อย เพราะประสบการณ์น้อยชั่วโมงบินน้อย ผู้รู้มากขึ้น ก็เป็นไปตามความสัมพันธ์ของการทำบ่อย และทำนานขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/us…
 
รู้เท่าทันอารมณ์ของมารที่เกิดขึ้นกับเรา ในยามที่เผชิญกับ PP ทั้งหลาย โดยเฉพาะ PPลบ ที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/use…
 
เมื่อลำดับตัวเลข B1 B2 B3 B4 ประตู B5 B6 B7 และ O8 พลังสตินั้นจะมีความละเอียดไปตามตัวเลขที่เพิ่มขึ้น และมีความปราณีต มีความตื่นรู้ และเบิกบานเพิ่มขึ้นไปตามตัวเลขนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.c…
 
บ้านหลังนี้ที่เรามาครอง เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ เป็นห้องเรียนที่มีครูตลอดเวลา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เทคนิคทั้งหลายที่ให้พวกเราไป ก็เพื่อมุ่งไปที่ทำให้เรานั้นมีพลังจิตขึ้นมาอยู่เสมอ แล้วอาศัยพลังจิตของเราคือการพึ่งตนเองด้วยพลังของเราเองนี้ ก้าวข้ามทุกความเปลี่ยนแปลง และอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงแห่งชีวิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.co…
 
เรานั้นเป็นพลังที่เป็นกลุ่มพลังงานที่มีการปะปนกันระหว่างพลังงานบวกและพลังงานลบ อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มพลังงาน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เรามาประเมินผลการมีพลังจิตของเรา พร้อมกับเพิ่มพูลประสบการณ์ในการตื่นรู้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
นอกห้องเรียนมีเรื่องมากมายยิ่งกว่าห้องเรียนนี้ ไม่มีใครรู้ว่า ความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และมีอะไรบ้าง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราจะหาประสบการณ์ใหม่ ถามตัวเองสิว่า O8 เราแม่นยำหรือยัง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ความทุกข์ทางใจซึ่งเกิดขึ้นกับจิตโดยตรง จิตก็คือเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เพราะเราพร้อม เราฝึกมาดีแล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เรานั้นไม่เข้าใจคำว่า กายนั้นไม่ใช่เรา เท่านั้นเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
วิธีก้าวข้ามความทุกข์ทางกาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
จับคู่หนึ่ง แล้วสละอีกหนึ่ง เพื่อไปจับคู่ใหม่ ทำแบบนี้ เหมือนไต่ลงบันได ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ถ้าใครรู้สึก มึนๆหน่วงๆ หรือมีความร้อนเกิดขึ้นในกระโหลกศีรษะ แปลว่ามาถูกทาง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การจับคู่ในระหว่างแต่ละ B แล้วทำสลับไปมา ทำให้เราเกิดความชำนาญ และเป็นการทบทวนตนเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การกลับมาที่ O8 ในยามที่เราฝึกแต่ละคู่ เพื่อจะได้ตั้งหลักแล้วไปต่อ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การที่เราจะเรียนรู้คู่ที่ 2 B3 และ B4 นั้น ให้เราวาง B1 และ B2 ออกก่อน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ไม่ว่าเรานั้นจะเผลอไปอยู่กับ PP หรือ เราตั้งใจไปอยู่กับจุดปัจจุบันที่เหลือ เมื่อเราออกจาก PP หรือ กลับจากการไปเยี่ยมจุดปัจจุบันอื่น เราก็กลับมาที่ O8 ทุกครั้งเป็นการตั้งหลัก ให้เกิดพลังจิตที่เป็นของผู้มีสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/…
 
พลังจิตจักรวาล คือจิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ให้นุ่มนวลแต่ชิดแน่นขึ้น ชิดแน่นแต่ไม่ได้กดลึก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ที่ประตูต้องแม่นยำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราไม่ได้สอนหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เราไม่ได้นึกคิดคาดเดาว่าเรารู้ แต่เราได้สัมผัสรู้จริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ถ้าแม่นยำใน O8 ในวันนี้ จุดอื่นก็ไม่ยาก เพราะเราทำได้ เราอยู่กับปัจจุบันได้สักหนึ่งจุดดีๆ ปัจจุบันที่เหลือไม่ใช่เรื่องยาก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/u…
 
เราต้องมีตัวชี้วัดจิตปัจจุบันของเราว่า เราคือจิตปัจจุบัน ตอนนี้เราอยู่ที่ O8 เราพยายามฝึกทักษะของเราไว้ที่ O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เติมทักษะเรื่อง O8 ให้ได้ทำได้ดียิ่งขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คู่ของความจริง ที่ต้องเรียนเป็นคู่ แต่เป็นคนละส่วนกัน แต่เป็นคู่กัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ที่เขากระซิบเราให้เราไปเป็นเจ้าของนั้น เขากระซิบเราให้ไปเราไปยึดติดอดีตและอนาคต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login