Book Chieocharnpraphan สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Loading …
show series
 
เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ Ep.30 APEC ในความทรงจำ บอกเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญของการประชุม APEC ในอดีต โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและเสนอการก่อตั้ง APEC เมื่อปี ค.ศ. 1939 หรือ พ.ศ. 2532 ทั้งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536) ระหว่างออสเตรเลียกับมาเลเซีย การประชุมเอเปกเมื่อปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ที…
  continue reading
 
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ทรงดำรงตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ (Head of State) ของออสเตรเลียเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี และทรงเป็นประมุขของสหราชอาณาจักรพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1954 (พ.ศ. 2470) เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของออสเตรเลียกล่าวคำสาบานตนหรือคำปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง จะต้องกล่าวว่า จะซื่อสัตย์แ…
  continue reading
 
ออสเตรเลียแก้ไขกฎหมายการสมรสกำหนดนิยามว่า การสมรส คือ การสมัครใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้น ส่งผลให้เพศเดียวกันไม่สามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 13 ปีผ่านไป หลังการต่อสู้เรียกร้องที่ยาวนาน ในที่สุด รัฐบาลตัดสินใจให้มีการสำรวจความเห็นของประชาชนผ่านทางไปรษณีย์ พบว่า ร้อยละ 61.6 สนับสนุนการแต่งงานของเพศเดีย…
  continue reading
 
ออสเตรเลียมีการรณรงค์ให้ยกเลิกการเก็บภาษีผ้าอนามัยอัตรา 10% และประสบความสำเร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ. 2562) นอกจากนี้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) รัฐบาลจะแจกผ้าอนามัยฟรีให้แก่นักเรียนหญิงในโรงเรียนรัฐบาลเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่ อาจารย์ชัชชาติมีนโยบายแจกผ้าอนามัยฟรีให้นักเรียน…
  continue reading
 
บอกเล่าประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการติดตามเพื่อนชาวออสเตรเลียไปเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ข้อค้นพบคือ ระบบการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งของออสเตรเลียตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ระหว่างรัฐกับประชาชนอย่างแท้จริง #การเมืองออสเตรเลีย #AustralianPolitics #การเลือกตั้ง #PreferentialVotingSystem #Trust…
  continue reading
 
ระบบจัดลำดับความชอบ (Preferential Voting System) ผู้ชนะการเลือกตั้งแต่ละเขตต้องได้คะแนนเกิน 50% ของจำนวนบัตรดีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งในหลายกรณีอาจต้องนับคะแนนหลายรอบกว่าจะได้ผู้ชนะ และมีโอกาสเป็นไปได้ที่ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการนับในครั้งแรกจะแพ้การเลือกตั้งในท้ายที่สุด รายละเอียดเชิญติดตามรับชมได้เลยครับ…
  continue reading
 
ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ของออสเตรเลียคือ ระบบ Preferential Voting System ภาษาไทยแปลว่า จัดลำดับความชอบ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเขียนหมายเลข 1 ในกล่องหน้าชื่อผู้สมัครที่ตัวเองชอบที่สุดหรืออยากให้ ส.ส. มากที่สุดแล้วไล่ลงไปเรื่อย ๆ จนถึงหมายเลขสุดตามจำนวนผู้สมัครในเขตนั้น ข้อดีประการหนึ่งของระบบนี้ คือ ช่วยให้เกิดความโปร่งใสว่า พรรคการเมืองไหนอยู่ฝั่งเดียวก…
  continue reading
 
Ep.22 [การเมือง] ไม่มีทางลัดสำหรับนักการเมืองออสเตรเลีย รัฐธรรมนูญออสเตรเลียกำหนดให้รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต้องมีที่นั่งในรัฐสภา จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ หมายความว่า รัฐธรรมนูญออสเตรเลียห้ามแต่งตั้งคนนอกหรือผู้เป็นรัฐมนตรีโดยเด็ดขาด ดังนั้น ถ้านักการเมืองออสเตรเลียมีความใฝ่ฝันอยากเป็นรัฐมนตรี จึงไม่มีทางเลือกอื่นใด นอกจากต้อ…
  continue reading
 
ออสเตรเลียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา เช่นเดียวกับประเทศไทย รัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกฉบับของออสเตรเลียไม่มีแม้แต่ตัวอักษรเดียวที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด 3 ท่านแรก ดำรงตำแหน่งยาวนานเกินกว่า 8 ปีทั้งสิ้น นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในออสเตรเลียดำรงตำแหน่งถึง 18 ปี 167 วัน ชนะการเลื…
  continue reading
 
อาณานิคม South Australia เป็นดินแดนแห่งแรกของโลกที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรได้ในปี ค.ศ. 1894 และออสเตรเลียเป็นประเทศเอกราชประเทศแรกของโลกที่ให้โอกาสผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเต็มที่ในปี ค.ศ. 1902 แม้จะจำกัดอยู่เฉพาะผู้หญิงผิวขาวก็ตาม คลิปนี้พาไปแนะนำผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำคัญของประเ…
  continue reading
 
ออสเตรเลียมีพรรคการเมืองใหญ่ 2 ขั้วที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นมาเป็นรัฐบาล ขั้วหนึ่ง คือ พรรคแรงงาน หรือ Australian Labor Party ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและมีสมาชิกกว้างขวางที่สุดของออสเตรเลีย อีกขั้วหนึ่งเรียกว่า The Coalition ประกอบด้วยพรรคการเมือง 4 พรรคที่จับมือกันเหนียวแน่นทั้งยามเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้าน คือ Liberal, Nationals, Libe…
  continue reading
 
ออสเตรเลียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ คลิปนี้จึงนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของประเทศออสเตรเลียที่อาจจะแตกต่างจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่ปกครองด้วยระบบรัฐสภา เช่น กลไกที่เปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีแนะนำให้ผู้สำเร็จราชการยุบสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพร้อมกันได้เรียกว่า double dissolution หรือการที่ออสเตรเลี…
  continue reading
 
รับฟังสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษของผมพร้อมคำแปลในการแข่งขันรายการ Three-Minute Thesis Competition เมื่อปี ค.ศ. 2013 หรือ พ.ศ. 2556 บอกเล่าเรื่องราวหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียภายใน 3 นาทีครับ Listen to my speech in the Three-Minute Thesis Competion 2013 about Australia-Thailand strategic partnership #เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ #Australiathelan…
  continue reading
 
เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ Ep. 17 ไปเรียนต่อออสเตรเลียแล้วได้อะไร? ทักษะทางวิชาการของผมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย คือ Conceptual Thinking ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ แปลเป็นภาษาไทยว่า การคิดเชิงมโนทัศน์ ช่วยให้สามารถจับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ หรือ "แก่น" ของเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน รวม…
  continue reading
 
เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งว่า การแข่งขันเทนนิสรายการ Australian Open ในปีนี้ (ค.ศ. 2022) ไม่มีนักเทนนิสชายเดี่ยวมือวางอันดับหนึ่งของโลก โนวัค ยอโควิช (Novak Djokovic) เข้าร่วมชิงชัยและป้องกันแชมป์ โดย ยอโควิช ถูกรัฐบาลออสเตรเลียยกเลิกวีซ่า และถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้ว มาฟังกันครับว่า ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไร และเหตุการณ์นี…
  continue reading
 
ในโอกาสที่ออสเตรเลียจะเปิดประเทศรับนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง ข้อมูลที่เราควรทราบ คือ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะเปิดรับนักศึกษาสองช่วง เรียกว่า มี two intakes คือ เราจะไปเรียนในช่วงต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นภาคเรียนที่หนึ่ง หรือจะไปเรียนช่วงกลางปี ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ซึ่งถือเป็นภาคเรียนที่สองก็ได้ สำหรับเมืองที่อยู่ทางใต…
  continue reading
 
แม้ว่าออสเตรเลียจะมีภาพลักษณ์เป็นผู้ช่วยของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศมาโดยตลอด ภาพลักษณ์นี้ยิ่งถูกตอกย้ำมากขึ้นเมื่อออสเตรเลียประกาศข้อตกลง AUKUS ร่วมกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีน แต่เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์การทูตและการต่างประเทศออสเตรเลียในยุคร่วมสมัยจะพบว่า มีหลายช่วงเวลาที่ออสเตรเลียดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สวนทาง…
  continue reading
 
ออสเตรเลียเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงชาติ Advance Australia Fair 1 คำ จาก For we are young and free เป็น For we are one and free ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยอมรับการดำรงอยู่ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า Aborigines ตลอดระยะเวลากว่า 6 หมื่นปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียอาจเป็นประเทศเกิดใหม่ แต่ผู้คนในดินแด…
  continue reading
 
นำเสนอประเด็นของผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านข้อตกลง AUKUS ในประเทศออสเตรเลีย ผู้สนับสนุนเสนอว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามจีน ไม่ให้ก้าวร้าว รุนแรงไปมากกว่านี้ และบีบบังคับให้จีนหันมาใช้วิถีทางการทูตในการแก้ไขความขัดแย้งมากขึ้น ส่วนผู้คัดค้านแสดงความห่วงใยว่า การประกาศเลือกข้างสหรัฐฯ จะลดทอนทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของ…
  continue reading
 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ประกาศข้อตลง AUKUS เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะสนับสนุนให้ออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ หรือที่เรียกกันว่า จำนวน 8 ลำที่คาดว่าจะใช้งานได้ในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) เรามาดูกันว่า เรือดำน้ำมีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศออสเตรเลียอย่างไรและคำอธิบายที่ใช…
  continue reading
 
รัฐธรรมนูญออสเตรเลียถือเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ยาก เพราะนอกจากต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาออสเตรเลียแล้ว ยังต้องผ่านการออกเสียงประชามติของประชาชนด้วยหลักเกณฑ์เสียงข้างมากสองระดับ (Double Majority) โดยไม่มีข้อยกเว้น คือ ต้องผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมากใน 4 จาก 6 รัฐอีกด้วย ไม่ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง…
  continue reading
 
เพราะเหตุใดมลรัฐวิคตอเรีย (Victoria) รัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย จึงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้มีสัดส่วนผู้ป่วยสะสมกว่าร้อยละ 68 และมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศออสเตรเลีย การกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ออสเตรเลียมี…
  continue reading
 
เมื่อรัฐบาลออสเตรเลียพยายามผลักดันกฎหมายบังคับให้บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ เช่น Google และ Facebook ต้องเจรจากับสำนักข่าวในประเทศออสเตรเลียเพื่อซื้อเนื้อหาข่าวมาเผยแพร่ Facebook จึงตอบโต้ด้วยการนำ Page อย่างเป็นทางการของสำนักข่าวในออสเตรเลียลงทั้งหมด เพื่อกดดันให้รัฐบาลออสเตรเลียถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกจากรัฐสภา แต่กลับพ่วงนำ Page ของหน่วยงานขอ…
  continue reading
 
เกิดอะไรขึ้นกับการปล่อยผู้โดยสารจากเรือสำราญ Ruby Princess กว่า 2,700 คนกลับบ้านโดยไม่รอผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของผู้โดยสารบางคน เพราะเหตุใดผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New South Wales จึงประเมินว่า เรือสำราญ Ruby Princess มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) ทั้ง ๆ ที่มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจและมีการคล้าย ๆ ไข้หวัดใหญ่ ประเด็นที…
  continue reading
 
สุขสันต์วันชาติออสเตรเลีย (Happy Australia Day) วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) ออสเตรเลียเปลี่ยเนื้อเพลงชาติ 1 คำเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ เมื่อพูดถึงจุดพลิกผัน (Turning point) ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในออสเตรเลีย เหตุการณ์ที่เราต้องพูดถึง คือ การปล่อยให้ผู้โดยสารจากเรือสำราญ Ruby Princess กว่า 2,700 คนกลับบ้าน โดยไม่รอผลตรวจเชื…
  continue reading
 
Podcast รายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ ตอนที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการควบคุมโรคโควิด-19 ของออสเตรเลีย ในยามที่ประเทศไทยกำลังพยายามนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและควบคุมโรคโควิด-19 เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์ของออสเตรเลียทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยี การกำหนดกฎเกณฑ์กติกาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และการสื่อสารที่ชัดเจนต่อสา…
  continue reading
 
สรุปสถานการณ์เบื้องต้นของโรคโควิด-19 ในประเทศออสเตรเลีย โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออสเตรเลียมีผู้ติดเชิ้อสะสม 28,337 ราย เสียชีวิต 909 ราย โดยรัฐวิคตอเรีย (Victoria) ที่มีนครเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 20,364 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 820 ราย ส่วนเขตปกครองนครหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory: ACT) ที่เป็…
  continue reading
 
มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ต้องเผชิญกับสภาวะย้อนแย้งหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (Dilemma) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตน (Identity) ของประเทศมาโดยตลอด ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะย้อนแย้งดังกล่าวตลอดมานับแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1901 หรือ พ.ศ. 2444 โดยเมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geography) ออสเตรเลียอยู่ใกล้เอเชียโดยเฉพา…
  continue reading
 
โคอลา (Koala) สัตว์ที่น่ารักและเป็นเสน่ห์ของออสเตรเลีย ไม่ใช่หมี แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้อง มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไร และรัฐบาลมีแนวทางในการอนุรักษ์คุ้มครอง รวมทั้งช่วยเหลือสัตว์ชนิดนี้จากเหตุการณ์ไฟป่าได้อย่างไร
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน