Biology สาธารณะ
[search 0]
พ็อดคาสท์ Biology ดีที่สุดที่เราพบ
พ็อดคาสท์ Biology ดีที่สุดที่เราพบ
เรียนรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาไวรัสวิวัฒนาการประวัติศาสตร์ธรรมชาติอาณาจักรสัตว์พืชและอื่น ๆ อีกมากมายผ่านพอดคาสต์ที่ให้ความกระจ่างซึ่งนำความรู้สึกมหัศจรรย์และความเป็นจริงมาสู่ชีวิตประจำวันของเรา
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Boost Your Biology is presented by Lucas Aoun, founder of Ergogenic Health. Join him as he goes underground to bring you cutting edge health and human performance hacks that you'll struggle to find on Google. Lucas explores the unexplored to bring you useful health and performance information to upgrade your existence. A range of topics will be discussed on this podcast, including Nootropics, Nutrition, Biohacking, Supplements, Herbal Research, Microbiome, Brain Health, Hormonal Health & Spo ...
 
A new format starting in September 2020! Starting on episode 102, the Life Of The School podcast is a panel of 4 biology teachers (Aaron Mathieu, Lee Ferguson, Tanea Hibler, and Ryan Lacson) discussing various issues that they are facing in our classroom. The first 100 episodes of the podcast were in an interview format where Aaron interviewed different life science teachers and talk about his or her path to the classroom, work in the classroom, and hopes and dreams for the future.
 
Biology-related podcasts as part of the KYTOS Enrichment Programme. Visit: www.kytosbiology.org.uk for full details Visit: www.youtube.com/mriexplains for Science video tutorials 'KYTOS Biology' podcasts and the 'mr i explains' YouTube channel are proudly sponsored by Curriculum Press - producers of global education resources for over 25 years. Visit https://curriculum-press.co.uk/ for details.
 
Welcome to For Whom the Cell Tolls! This cast explores the fascinating stories that Biology offers through the eyes of a cancer scientist with teaching experience. Major themes to be explored include cancer, life/death, disease ecology, microbiology, and evolution, among others. This cast will integrate philosophy, culture, and the arts alongside lab and lecture experiences to weave the story of life as we know it. Enjoy! Instagram: forwhomthecelltolls forwhomthecelltolls@gmail.com
 
Business Biology explores business from the viewpoint of Brady and Kiley who are early in their entrepreneurial careers but have gained valuable insights through their experience. They try to frame the conversation around practicality and real world examples that are applicable to those that have taken the entrepreneurial plunge and others who are dreaming about it.
 
Bohemian Biology features audio pieces dealing with various topics ranging from recent advances in the health sciences, social life and art scene in the Brooklyn and New York area. This podcast is a personal interface with my own little circle of social and professional encounters and is linked to my blog: http://florenceblanchard.wordpress.com/
 
Students today strive to be connected... what better way than to post abridged lecture summaries on line? To stay abreast of content in biology courses I teach, I have decided to upload the finest Coastal Alabama Community College Biology Podcasts one can find for free! Read the title to ensure the podcast is for the course in which you are enrolled. Best, Schuyler Huff
 
In this fun and informative series Dr Lindsay Turnbull, Associate Professor and Fellow of The Queen’s College, Oxford University, looks at the biology of the back garden. This series is recorded hot off the press in a normal garden in England beginning in March 2020 and would be of interest to anyone from age 5+. The series is particularly useful for children missing school who would like to carry on practical work in their own garden and have an expert help them understand the theory behind ...
 
V
VCE Biology

1
VCE Biology

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Mr. Barlow discusses the VCE Biology course content. Each episode covers a discreet topic and lasts for around 5 to 20 minutes. Great to listen to a few episodes before a test and concise enough to listen to an entire semester before an exam. Episode 1 to 12 covers Unit 1. Episode 13 to 23 covers Unit 2. Episode 24 to 31 covers Unit 3. Episode 32 to 39 covers Unit 4. *** Don't forget to Download the ‘Unit 1 Biology‘, ‘Unit 2 Biology‘, ‘Unit 3 Biology‘ and ‘Unit 4 Biology‘ iPhone/iPod Touch a ...
 
This podcast is a series of lectures on Anatomy and Physiology taught by Dr. Gerald Cizadlo. For a course outline and/or Dr. C's blackboard, please visit the Web site at http://faculty.css.edu/gcizadlo/AnatPhys/index.html. If you'd like to register for the free and open online course associated with Doc C.'s Intro to Anatomy and Physiology podcast, please go to http://go.css.edu/learn. The course is offered in Fall 2012.
 
This is a one-semester course in Embryology. Lectures are presented to you by Dr. Gerald Cizadlo of the College of St. Scholastica. The information provided will be of interest to students and those planning careers in science and medicine, as well as current practitioners in the field. Please note: The content and opinions expressed here belong to the author and are not necessarily endorsed by The College of St. Scholastica. For the course outline or to view a digital blackboard of images a ...
 
These lectures on the biology of aging are presented to you by Dr. Gerald Cizadlo of the College of St. Scholastica. The information provided will be of interest to students and those planning careers in science and medicine as well as current practitioners in the field. Please note: The content and opinions expressed here belong to the author and are not necessarily endorsed by The College of St. Scholastica. For the course outline or to view a digital blackboard of images associated with t ...
 
Loading …
show series
 
In this episode, Lucas invites Dr. Dean St. Mart from Supplement Needs. Dean is a competitive national and international level bodybuilder from Dublin, Ireland. He completed his studies at National University of Ireland Maynooth, where he came top of his year with a First Class Double Honors Degree in Chemistry with Pharmaceutical Chemistry coverin…
 
What has COVID-19 taught us about preparing for future epidemics? Can we trigger innate immune responses – our first lines of defense - to mitigate novel infections? Can we use live-attenuated vaccines (LAV) meant for other infections to protect us while we develop specific vaccines for new pathogens? On this episode, we talk to virologists Konstan…
 
We Introduced ourselves with the Goofy Question: If you could interview one famous person, living or dead, who would it be? Do you have any memories of what it was like to be a guest on the episode?Do you have a favorite memory or “A Ha!” moment from the past year?We play a trivia game: Name that LOTS episode! (apologies to the 50+ Guests not menti…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Alex Jing and I am your host for episode #96 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Regulation of Cell Cycle. Today we will be discussing How cells regulate their division Segment 1: Introduction to Cell Cycle Regulation T…
 
In this episode, Lucas invites Danny Roddy to the show to explore many aspects related to metabolism, hair loss, longevity, thyroid function, the damaging effects of nitric oxide, sleep management, and more. Danny Roddy has been independently researching stress, hair loss, and aging since 2007. He authored the best-selling book, HAIR LIKE A FOX: A …
 
In this episode, Lucas invites a worldwide authority figure in pain management, Dr. Drew Timmermans to the show. He discusses how versatile PRP Therapy, Prolotherapy & Stem cells therapy is for managing all kinds of diseases cond metabolic issues. Relevant links:Buy BPC-157 Here: https://www.ergogenic.health/product/bpc-157 Dr. Drew Timmerman IG: h…
 
What is agency? How does it evolve? Do non-living things have agency? On this episode of Big Biology, we talk with Tufts University professor Michael Levin about his recent article in Aeon magazine called ‘Cognition all the way down’. In it, Mike and Dan Dennett discuss the phenomenon of agency and what it means for biology, basic to medical. We di…
 
In this episode, Lucas invites a world-famous biohacker and bodybuilder, named Dr. Tony Huge. This man was the first to popularise the use of DNP as a fat burner and has since lead the way when it comes to personal performance hacking and experimentations. They discuss blood sugar hacks, muscle growth hacks, liver support, and other biohacks to rap…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Adrienne Li and I am your host for episode #76 called Unit 3 Cellular Energetics: Anaerobic Respiration. Today we will be discussing what anaerobic respiration is, the two types, examples, and its connection to the rest of unit 3. Segment 1: Intr…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Helena Holley and I am your host for episode #78 called Unit 3 Cellular Energetics: Light Dependent Reactions. Today we will be discussing the mechanisms of the first stage of photosynthesis known as the light dependent reactions or non-cyclic ph…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Pauline Brillouet and I am your host for episode #73 called Unit 3 Cellular Energetics: Pyruvate Oxidation. Today we will be discussing the details and significance of this step of cellular respiration. Segment 1: Introduction to pyruvate oxidati…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Saarim Rizavi and I am your host for episode #79 called Unit 3 Cellular Energetics: The Calvin Cycle. Today we will be discussing the second stage of photosynthesis known as the Calvin Cycle (or the light-independent reactions). We will be talkin…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Jacqueline Sun and I am your host for episode #5 called Unit 3 Cellular Energetics: OXIDATIVE PHOSPHORYLATION. Today we will be discussing the formation of ATP in the vital final step of cellular respiration. Segment 1: Introduction to Oxidative …
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Pauline Brillouet and I am your host for episode #87 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Reception: Ligand Gated Ion Channels and Intracellular Receptors. Today we will be discussing the function and examples of these t…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Episode #74 Krebs Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Corrinna and I am your host for episode 74 called Unit 3 cell energetics: the Krebs Cycle. Today we will be discussing the Krebs Cycle. Segment 1: Defining The Krebs Cycle The Krebs cycle, also known as the citric acid cycle, is the third ste…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Nikki Evich and I am your host for episode #82 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Intro to Signaling Transduction Pathway. Today we will be discussing the components that make up a pathway. Segment 1: Introduction to t…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Arthur Kim and I am your host for episode #84 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: The Endocrine System. Today we will be discussing the role of the endocrine system in cellular signaling and communication. Segment 1: In…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Saarim Rizavi and I am your host for episode # 83 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: The Nervous System. Today I will be discussing everything there is to know about the Nervous System. I’ll start off by giving a brief…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Shriya Karthikvatsan and I am your host for episode #81 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Cell Communication. Today we will be discussing how cells communicate with one another and how they do over long and short dist…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Sid and I am your host for episode #86 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: G Protein Receptors and Tyrosine Kinase Receptors. Segment 1: Introduction to G protein receptors and tyrosine kinase receptors G Protein recept…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is CJ and I am your host for episode #80 called Unit 3 Cellular Energetics: fitness. Today we will be discussing molecules and metabolic pathways Segment 1: Introduction to Fitness This is a much different type of fitness taught back in the evolutio…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Jacqueline Sun and I am your host for episode 85 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: The Immune System. Today we will be discussing how your body defends itself against infection and stays healthy through the complex ye…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Shriya Karthikvatsan and I am your host for episode # called Unit 3 Cellular Energetics: Overview of Photosynthesis. Today we will be discussing what exactly Photosynthesis is, its importance to life, and the processes that make up it. Segment 1:…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Chloe McGregor and I am your host for episode #93 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: The Cell Cycle. Today we will be discussing the basics of the cell cycle including how it works and what products are made. Segment 1…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is CJ and I am your host for episode 92 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Feedback loops. Today we will be discussing how organisms maintain homeostasis Segment 1: Introduction to Feedback loops There are 2 types of feed…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Morgan and I am your host for episode #89 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: transduction; secondary receptors. Today we will be discussing secondary receptors and their role in the signal transduction Segment 1: Intro…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Helena Holley and I am your host for episode #91 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Changes in signal transduction pathways. Today we will be discussing factors that affect signal transduction pathways and their conseq…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Victoria Villagran and I am your host for episode #90 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: Cellular Responses in Signaling Pathways. Today we will be discussing general cellular responses in signaling pathways. Segment 1…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Nidhi and I am your host for episode #95 called Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle: CDK and Cyclins. Today we will be discussing what cyclins and CDK are and why they're important. Segment 1: Introduction to CDK and Cyclins Cy…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Corrinna and I am your host for episode #88. This is Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle and today, we will be talking about transduction phosphorylation cascades Segment 1: Introduction to transduction: phosphorylation cascade…
 
My AP Biology Thoughts Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Adrienne and I am your host for episode #94 called Unit 4 Cell Communication: Mitosis. Today we will be discussing the steps in mitosis and its connection to the cell cycle and regulatory processes. Segment 1: Introduction to Mitosi…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Arthur Kim and I am your host for episode # called Unit 3 Cellular Energetics: ATP Structure, Synthesis, and Hydrolysis. Today we will be discussing the structure of ATP as well as the processes under which it is formed and broken down. Segment 1…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Victoria Villagran and I am your host for episode # 70 called Unit 3 Cellular Energetics: Oxidation and Reduction. Today we will be discussing Oxidation and Reduction Segment 1: Introduction to Oxidation and Reduction They are redox reactions, a …
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Sid and I am your host for episode # 66 called Unit 3 Cellular Energetics: The Laws of Thermodynamics. Today we will be discussing the three laws of thermodynamics. Segment 1: Introduction to the Laws of Thermodynamics I’ll start by listing the t…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Nikki and I am your host for episode #67 called Unit 3 Cellular Energetics: endergonic and exergonic rxn. Today we will be discussing the differences between endergonic and exergonic reactions and how they play a role in metabolic processes. Segm…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Nidhi and I am your host for episode #71 called Unit 3 Cellular Energetics: Cellular Respiration:An overview. Today we will be discussing what cellular respiration is,who uses it, and why it's important. Segment 1: Introduction to Cellular Respir…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Alex Jing and I am your host for episode 68 called Unit 3 Cellular Energetics: Metabolic Pathways & Coupled Reactions in Living Organisms . Today we will be discussing the purpose of metabolic pathways and coupled reactions in living organisms Se…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name Morgan and I am your host for episode #72 called Unit 3 Cellular Energetics: Glycolysis. Today we will be discussing the first step in the process of cellular respiration Segment 1: Introduction to Glycolysis Glycolysis is the first of roughly three…
 
In this episode, Lucas invites Elliot Overton to talk about how Vitamin B1 is so critical to optimal health. They explore an underground type of B1, called TTFD that has excellent bioavailability. Thiamine is a water-soluble B vitamin (B1) that plays essential roles in the breakdown of glucose and fatty acids for energy, in the metabolism of amino …
 
How do organisms cope with long periods of tough conditions where regular life is impossible? How do some animals turn down their metabolism to levels so low that they can appear dead? How do animals emerge from such deep, low activity states? In this episode of Big Biology, we talk with Jason Podrabsky, a professor of biology at Portland State Uni…
 
We Introduced ourselves with the Goofy: What's your current cellphone wallpaper/lockscreen?Tanea: Me at 16. Boy do I miss the 16 year old me (well the body, not the brain and confidence, etc.)Lee: It’s an old picture of the wall from our former teacher workroom. The girl who ran the copier there had decorated it with movie quotes from a bunch of di…
 
My AP Biology Thoughts Unit 3 Cellular Energetics Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Chloe McGregor and I am your host for episode #65 called Unit 3 Cellular Energetics: Enzyme activators and inhibitors. Today we will be discussing the role of activators and inhibitors in enzyme activity. Segment 1: Introduction to activators and…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Corrinna and I am your host for episode #60 called Unit 2 Cell Structure and Function: Isotonic, Hypotonic, and Hypertonic Conditions. Today we will be discussing the differences between these conditions Isotonic, hypertonic, and hypotoni…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Victoria and I am your host for episode #61 called Unit 2 Cell Structure and Function: Osmotic Pressure of Animal Cells. Today we will be discussing _the osmotic pressure of animal cells. Segment 1: Introduction to Osmotic Pressure What i…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is CJ and I am your host for episode #57 called The Importance of a Selectively Permeable Membrane. Today we will be discussing The Importance of Selective Permeable Membrane Segment 1: Introduction to the Selective Permeable Membrane Let’s …
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Jacky and I am your host for episode #4 called Unit 2 Cell Structure and Function: Passive Transport. Today we will be discussing the different types of Passive Transport which are Simple Diffusion, Osmosis, and Facilitated Diffusion. Seg…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Morgan Bernstein and I am your host for episode #59 Unit 2: Active Transport: Endocytosis, Exocytosis, and Protein Pumps. Segment 1: Introduction to Active Transport First, we have to know that within any cell, things are always moving. P…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Arthur Kim and I am your host for episode #62 called Unit 2 Cell Structure and Function: Osmotic Pressure of Plant Cells. Today we will be discussing osmosis and turgor pressure in plant cells and their effects. Segment 1: Introduction to…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Sid and I am your host for episode #64 called Unit 2 Cell Structure and Function: Why Apoptosis? Segment 1: Introduction to Apoptosis Apoptosis is when a cell undergoes a programmed death. This is different from necrosis which is when cel…
 
My AP Biology Thoughts Unit 2 Cell Structure and Function Welcome to My AP Biology Thoughts podcast, my name is Pauline and I am your host for episode #63 called Unit 2 Cell Structure and Function: Water Potential. Today we will be discussing the basics of water potential in relation to cells. Segment 1: Introduction to Water Potential There is a c…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login