Bijbels สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Bespreking van Romeinen 1:1-7 vanuit de oorspronkelijke Griekse tekst. In het kader van ons onderzoek naar de "nieuwe Paulus" lezen we de brief aan de Romeinen - met Gods hulp - in het geheel. In deze eerste aflevering spreken we over de korte samenvatting van "het evangelie van God aangaande Zijn Zoon". 1 Παῦλος δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ, κλητὸς ἀπόστο…
 
Binnen de Hervormde kerk heb ik opnieuw een ontwikkeling doorgemaakt. Als predikant probeer je de kleur van de gemeente aan te nemen, je bent theologisch vaak een kameleon. Maar noch in Ter Apel, noch in IJmuiden lukte dat echt. Via Dronten kwam ik als predikant in Knokke terecht. Drie conflicten, drie stations ook van mijn theologische ontwikkelin…
 
De tweede grote periode in mijn theologische ontwikkeling is de periode in de Doopsgezinde Broederschap van 1996 - 2005. Menno Simons en de Amerikaanse Menisten waren voor mij een grote inspiratie, ondanks het feit dat ik hier weinig begrip vond voor mijn waardering voor de joodse traditie. Maar de praktijk van de Nederlandse Menisten was toch duid…
 
In deze aflevering ga ik nader in op het geloof en de theologie van de Vergadering van Gelovigen. Ik heb weleens gezegd dat ik "ongeneeslijk" Vergadering was. Maar is dat eigenlijk zo? Er is de laatste weken opnieuw een breuk geweest, nu met de Vergadering in Heemstede zodat ik nu "kerkeloos" ben. En dan nog een stelling: Elk mens heeft een "zelfzi…
 
Filosofische kritiek bracht mij van het Doperdom naar het jodendom, praktische problemen brachten mij van het Jodendom naar de Hervormde Kerk, en filosofische kritiek bracht mij uitendelijk naar een (variant van) het Messiaanse Jodendom.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Vier kleine onderwerpoen in deze uitzending van Koinonia Live! Kort. (1) 1 Johannes 3 (zonde is wetteloosheid); (2) Psalm 40 (Don Carson); (3) Johannes 20; Waarom mag Maria Jezus niet aanraken? en Robert Alter: een nieuwe manier van Bijbellezen.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Genesis 3:1-9; Jesaja 42 en Romeinen 8:1-4, dat waren de (belangrijkste) teksten in de verkondiging in de Bethel in Schagen van deze zondag. Vanwege de lengte van de dienst heb ik hier alle liederen weggelaten.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Korte verkondiging over Johannes 17:24-26. (1) Het is het verlangen van de Heer Jezus om Zijn heerlijkheid te toinen aan Zijn discipelen, die heerlijkheid met hen ook te delen. Heerlijkheid is hier dan de volle ontplooing van Zijn wezen, de volledige zelfopenbaring van de Zoon. (2) De voorwaarde daarvan is wel dat we in ndeze wereldtijd - die Jezus…
 
Een (lange) uitzending van Koinonia Bijbelstudie live! die geheel gewijd is aan politieke theologie. Aan de hand van Romeinen 13 en Openbaring 13, 1 Samuel 16 en 2 Samuel 5 bespreken we het idee van soevereiniteit in de Bijbel, met bijzondere aandacht voor de blauwdruk van de goede koning in Deuteronomium 17. Maar we zetten dat naast de kritische a…
 
Henneke en Robbert in gesprek over de theologie van het messiaanse jodendom naar aanleiding van de laatste publicaties op YouTube en koinoniabijbelstudie.nl. Een bijzondere uitzending in drie delen.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Henneke en Robbert in gesprek over de theologie van het messiaanse jodendom naar aanleiding van de laatste publicaties op YouTube en koinoniabijbelstudie.nl. Een bijzondere uitzending in drie delen.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Henneke en Robbert in gesprek over de theologie van het messiaanse jodendom naar aanleiding van de laatste publicaties op YouTube en koinoniabijbelstudie.nl. Een bijzondere uitzending in drie delen.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Ik besprak twee pagina's uit het boek van Mark S. Kinzer, "Post-missionary Messianic Judaism" (pp. 28,29). In de komende tijd zal ik op dit boek nog vaker terugkomen vanuit mijn onderzoek naar een mogelijke rejudaïsering van het Christendom. Daaronder versta ik de diepgaande correctie van de Christelijke theologie die zich heeft afgekeerd van haar …
 
In deze aflevering spreken we over het fundamentele werk van de Heilige Geest, volgens Johannes 168-15 en 2 Kor. 3:17, 18. De Heilige Geestdie door Christus wordt gezonden als Pleitbezorger, Plaatsvervanger, zal 1. De wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. 2. De apostelen - en dan ook ons - inleiden in de waarheid. 3. Ons veranderen…
 
Als voorbereiding op de serie podcasts over Prediker die op 7 september begint, hebben Henneke en ik een gesprek gevoerd over de eerste 11 verzen van dit schitterende boek.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Op 14 juli zond de EO een programma uit van Erik Fransman met de titel: "God schittert door afwezigheid." In dat programma legden seculiere, niet-religieuze joden uit op grond waarvan ze zich in Nederland toch jood voelen. Ondanks hun verwerping van het bestaan van God en ondanks hun overtuiging dat de joodse levenswijze, noch de rituelen enige bet…
 
In deze aflevering bespreek ik de periode van 1974 tot en met 2012. Van de Vergadering naar het Jodendom, van het Jodendom naar de Doopsgezinde Broederschap. Intellectueel gezien heel logisch: meer en meer begon ik de Bijbel te verstaan. Onrustig als geloofsweg.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Eerste in een serie overwegingen bij het naderende afscheid van de VPKB in Knokke, aanstaande zondag 17 juli. Hoe zijn we hier gekomen? Deel 1, het theologische verleden. Van Vergadering naar Doopsgezinde Broederschap, toen naar de PKN in Ter Apel en IJmuiden, toen naar Knokke. Maar ook van J.N. Darby naar Menno Simons, Karl Barth en later John Mac…
 
Aan de hand van Hand. 1:5; 2:4, en vooral 1 Kor. 12:13 en 30 spreken we over de vraag: is de doop met de Heilige Geest een aparte gebeurtenis na de bekering?โดย Robbert Adrianus Veen
 
In deze aflevering stellen we de vraag wanneer de gave van de talen (tongentaal) is verdwenen. We kijken naar het getuigenis van de kerkgeschiedenis, naar 1 Kor. 13 (nogmaals) en naar het patroon van de verwarring van de talen in Oude en Nieuwe Testament.โดย Robbert Adrianus Veen
 
We spreken in deze aflevering van de serie Charismania, de laatste serie podcasts die ik maken wil over dit zo droevige onderwerp, over de claim van de Charismatische beweging dat God na de 1e eeuw nog apostelen en profeten heeft aangesteld. Geen apostelen meer, en geen profeten meer. Maar in een afgezwakte zin zijn er nog apostelen - d.w.z. mensen…
 
Aflevering 11 van een serie podcasts over de Charismatische beweging. Deze serie is mijn laatste bijdrage aan de discussie over de ketterij van de Charismatische beweging. In deze aflevering spreek ik voor de laatste keer over het thema van de tongen- d.w.z. de brabbelwartaal die in de Charismatische gemeente wordt uitgegeven voor een engelentaal o…
 
Tiende aflevering in een serie podcasts over de Charismatische beweging. In deze aflevering spreken we over de vraag of je spreken in tongen niet zou kunnen leren zoals in veel gemeenten gepropageerd wordt. Moet elke Christen in staat zijn in tongen te spreken?โดย Robbert Adrianus Veen
 
De volledige opname van de eredienst in De Hoeksteen, op 15 mei 2022. in deze dienst hebben twee mensen belijdenis afgelegd. De preek legt uit wat het betekent te "belijden" aan de hand van twee teksten. In 2 Koningen 5 lezen we over de genezing en de bekering van de Syrische hoofdman Naäman. We leren hem kennen in zijn arrogantie wanneer hij eerst…
 
Ik bespreek in deze 9e bijdrage de tekst van 1 Kor. 12:1-11. Onderwerpen: ervaring boven inhoud, alle gaven zijn hebben hetzelfde belang; er zijn tijdelijk en permanente gaven; er is verschil tussen bedieningen en werkingen; het gaat om het "nut" d.w.z. de opbouw van de gemeente.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Hoe zit het dan met het vervuld zijn van de Heilige Geest? Is dat te vergelijken met een dronkenschap omdat we de controle verliezen over onszelf? Of is zelfbeheersing juist een vrucht van de Geest?โดย Robbert Adrianus Veen
 
Is het spreken in tongentaal of een andere spectaculaire gave van de Geest het bewijs van de Geest in jou? Of ligt dat bewijs in een verandering van karakter en gedrag?โดย Robbert Adrianus Veen
 
In deze aflevering gaat het over de christelijke perfectie die we als een tweede zegen zouden moeten ontvangen. Deze leer van John Wesley - de stichter van de Methodistische beweging - werd voortgezet in de heiligheidsbeweging in de jaren 60 van de 19e eeuw en was een voorbereiding op de charismatische beweging aan het begin van de 20e eeuw. Moet j…
 
Is er boven de verlossing en de vergeving in Christus nog iets anders nodig? Iets dat we alleen maar kunnen ontvangen en genieten wanneer we na onze bekering nog een aparte doop met de Heilige Geest doormaken? Of is de "There is more" retoriek een verleiding om van het nuchtere evangelie en de aanbidding van Christus juist te worden afgeleid? Met a…
 
In deze derde aflevering van een serie podcasts over de Charismania spreek ik over de vraag Hoe weten we dat de Heilige Geest in ons woont? Weten we dat uit de ervaring of door de kennis van Gods Woord? De Charismatische beweging kan in de laatste vijftig jaar goed aansluiten bij de post-moderniteit die beweert dat het alleen om onze ervaringen gaa…
 
We laten zien aan de hand van 1 Kor. 6:19, 20 en Joh. 7:38, 39 dat volgens het NT elke gelovige de Heilige Geest heeft ontvangen. Er is geen "tweede zegen" (Wesley) nodig om tot een volledige Christen te worden. Dit is de eerste en grote ketterij van de Charismania.โดย Robbert Adrianus Veen
 
Inleiding op een serie podcasts over de ketterij van de charismatische beweging. Deze keer een historische inleiding over de 5 golven. 1. Pinksterbeweging 2. Charismatische Vernieuwing 3. Tekenen en wonderen beweging 4. Gezondheid en welzijns evangelie 5. Nieuwe Apostolische Reformatieโดย Robbert Adrianus Veen
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน