ADHD สาธารณะ
[search 0]
พ็อดคาสท์ ADHD ดีที่สุดที่เราพบ
พ็อดคาสท์ ADHD ดีที่สุดที่เราพบ
Podcasts about attention deficit hyperactivity disorder, a mental condition also known as attention-deficit disorder (ADD). Know the practices and strategies from these podcasts featuring discussions, stories and advice from experts and people who have lived with people with ADHD.
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
A
ADHD reWired

1
ADHD reWired

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
The podcast for adults with ADHD. Hear stories, learn strategies, and get great productivity tips as we talk about the real-life struggles and what it takes to achieve success. Host, Eric Tivers, LCSW, is a psychotherapist, coach and entrepreneur (with ADHD) in private practice. Eric interviews a variety of guests. Many are people just like yourself, as well professionals, entrepreneurs, and ADHD experts.
 
ADHD can be a struggle, but it doesn't always have to be. Every Monday, join William Curb, as he explores ways that you can work with your ADHD brain to do more of the things you want to do. If you have ADHD or someone in your life does and you want to get organized, get focused and get motivated then this podcast is for you. Part of the ADHD reWired Podcast Network.
 
If you're an adult with ADHD (or you think you might have it) this podcast is for you! Join Kristen Carder as she chats about the frustrations and challenges of adulting, relationships, working, and achieving with this neuro-developmental disorder. Kristen is a Life Coach for adults with ADHD...she'll help you understand your unique brain, unlock your potential, and move from Point A to Point B.
 
We believe that success with ADHD is possible... with a little translation. Hosts Cameron Gott and Shelly Collins, both ADHD coaches who have plenty of insight to share navigating their own ADHD experiences, discuss how to live more authentically as an adult with ADHD and how to create real, sustained change to achieve greater success. If you are an adult with ADHD who wants more out of their business, career, and life, this is the podcast for you!
 
This podcast is for smart, high-ability ADD/ADHD (diagnosed or suspecting) women who see their symptoms as more positive than negative. I’m Tracy Otsuka your host and I’m committed to changing the conversation around ADHD. When I was diagnosed eight months after my son, my entire life suddenly made perfect sense but all I heard about was everything that my ADHD brain SHOULD be struggling with when in fact I would come to learn that my ADHD is responsible for some of my greatest superpowers. ...
 
Having ADD or ADHD is a gift, not a curse. Hear from people all around the globe, from every walk of life, in every profession, from Rock Stars to CEOs, from Teachers to Politicians, who have learned how to unlock the gifts of their ADD and ADHD diagnosis, and use it to their personal and professional advantage, to build businesses, become millionaires, or simply better their lives.
 
Overcoming Distractions-Thriving with Adult ADHD is a book written by David A Greenwood about entrepreneurs thriving with Adult ADHD. The Podcast is a show dedicated to helping anyone in business stay on track and grow their business without distractions. From small business owners, inventors, entrepreneurs and many more, you will hear from experts in the business world how to thrive, make better business decisions with less distractions. There is no complaining here, just street smart advic ...
 
ADHD Support Talk Radio is an award winning Podcast for Adults with ADD / ADHD. Co-hosts Tara McGillicuddy and Lynne Edris are joined by Adult ADHD experts and they cover important topics related to Adult ADD / ADHD. Podcast guests include Dr. Edward Hallowell, Dr. Stephanie Sarkis, Dr. Ari Tuckman, Laurie Dupar, Terry Matlen and many more.
 
Leading ADHD experts give real-life answers to questions submitted by ADD adults and parents raising children with attention deficit disorder across a range of topics covering symptoms, school, work, and family life. Download the accompanying slide presentations here: additudemag.com/adhd-expert-webinars-index (look for the episode number). Note on audio quality: This podcast is a recording of a webinar series, and the audio has been captured from telephone conversations, not recorded in a s ...
 
The ADHD 365 podcast provides expert advice, tips, and strategies for families, adults, educators, and professionals. The All Things ADHD podcast is a learning resource program of CHADD's National Resource Center, funded by the CDC, to disseminate expert information to improve the lives of those affected by ADHD. CHADD does not endorse products, services, publications, medications, or treatments, including those that sponsor or advertise in any CHADD publications, webinars, or podcasts. The ...
 
Supporting differently wired children can be both rewarding and challenging! Holly Blanc Moses, everyone's favorite behavior expert, shares her strategies to help children diagnosed with Autism and ADHD. If you want to learn how to effectively improve behavior, emotional health, social skills and academic performance, this podcast is for you.
 
Penny Williams from ParentingADHDandAutism.com, reveals her powerful parenting strategies, ADHD management tips, and hard-won wisdom so you can get ahead of the curve, to parent your child with ADHD successfully. Penny has been where you are and understands the hurdles blocking your way to successful parenting. Gain the ability to understand and change your child’s behavior, reduce your own stress, increase parenting confidence, and create more successes and joy in your family by learning ho ...
 
W
Women & ADHD

1
Women & ADHD

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
A late diagnosis turned her world upside down. Join Katy Weber each week as she interviews other women who discovered they have ADHD in adulthood and are finally feeling like they understand who they are and how to best lean into their strengths, both professionally and personally.
 
Een podcast gemaakt door Nirma met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD en alles wat daarbij komt kijken. In deze podcast- serie ga ik in gesprek met verschillende deskundigen over ADHD-gerelateerde onderwerpen, zoals lopende onderzoeken over ADHD en medicijngebruik. Erg benieuwd ben ik naar hoe andere ADHD'ers omgaan met ADHD. Volg de podcast ook op Instagram: @adhddingen
 
The ADHD Manual: How to survive with a colorful brain in a black and white world. Living with ADHD in a world built for neurotypicals (people with the most common brains) is like trying to follow an IKEA assembly manual for our Hot Wheels race car track pieces. We could toss this rocket launcher and buy crappy plastic pins. Or we could toss the manual and write our own.
 
You do not have to go through your ADHD journey alone. I am Yakini and I am an ADHD advocate that focuses on parents with ADHD and parents with children with ADHD. Adults can also take away gems especially when I talk with the parents that have ADHD. The purpose is to provide as much information as possible to support parents through their journey. I will be talking to parents and professionals that work with ADHD children. Join us in these conversations. Note, any missing episode that you d ...
 
Welcome to Catie and Erik's Infinite Quest. Join prominent TikTok creators Catie Osborn (Catieosaurus) and Erik Gude (HeyGude) as they discuss the experiences and challenges of life with ADHD, chat with notable guests, and occasionally play Dungeons and Dragons. Support this podcast: https://anchor.fm/infinitequest/support
 
Moira Maybin is opening up about life with late-diagnosed ADHD, a mom of children with ADHD, and her knowledge gained as an educator and advocate for people with ADHD. Life was completely overwhelming until learned she had ADHD, she kept trying harder, with increasing problems in her self-care, physical and mental health. She’s re-shaped her life completely for a better fit, based on current research—and necessity, after falling off a cliff in 2018. On the ADHD Friendly Lifestyle, you can ex ...
 
A
ADHD IS OVER!

1
ADHD IS OVER!

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
ADHD IS OVER! is an eye-opening, provocative podcast aimed at dispelling the typical myths of the current and incomplete narrative around this so-called 'disorder'. In order to provide parents with both sides of the narrative, we're questioning all aspects around ADHD with the help of scientific studies, logic, resonance, and with the contribution of internationally revered experts and public figures in the field such as Dr. Gabor Maté, Dr. Bruce Lipton, Dr. Stephen Porges, Dr. John Gray, Dr ...
 
Hosted by a Canadian-born Asian with ADHD | Sharing perspectives & experiences of having ADHD through storytelling, keeping it fun and light with a bit of humor | Bringing awareness & advocating for ADHD brains from ALL backgrounds and communities, because we know ADHD is not defined by skin color, ethnic background, or where we are on the globe. [ADHD Diversified is part of the ADHD reWired Podcast Network.]
 
Welcome to Proudly ADHD at Work and in Business with host Certified Executive Coach, Cathy Rashidian! If you’re a professional or entrepreneur and suspect you have Adult ADHD or have been recently diagnosed, this is the podcast for you. Each week, I bring you the latest in ADHD science, expert interviews, success stories, practical strategies, and much more. My goal is to help you understand how to work with your ADHD brain instead of struggling against it, so you can tame that inner fire an ...
 
Luister hier naar de verhalen van mensen over hun schoolloopbaan, werk, ambities, mislukkingen én successen en hoe het inzicht dat ze conceptuele denkers zijn hun leven heeft verrijkt. Mensen met dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie, autisme en/of hoogbegaafdheid denken anders. Anders dan de meeste mensen! Dat kan onhandig zijn, maar levert ook veel kwaliteiten op. Luister deze podcasts ook op Spotify, I-Tunes of Twitter. Veel luisterplezier!
 
The podcast where we explore and celebrate the lives of ARTISTS with ADHD. Life, art, superpowers, and... wait what was I saying?! Hosted by Sarah Gise, your fellow ADHD artist. We'll have interviews with all different types of artists with ADHD, as well as some mental health experts. Hear stories, jot down some tips, fight the stigma, and have a great time hanging out with us! Original music for this podcast was composed by Christopher Aaron Knarr. You can find more of his work at www.Chris ...
 
ADHD is one of the most researched yet least understood conditions of our time. Living Beyond ADHD host, Dr B, is here to explore relevant information that just isn't making it from the experts to the general public, and to close that gap. Those diagnoses missed in earlier years and made in adulthood, add many burdens to the discovery. Failed marriages, bankruptcy, unemployment, academic failure, underachieving, depression, anxiety, low self-esteem, and a deep mistrust of self, are just the ...
 
We share effective tips and practices for working with Adult ADD / Adult ADHD in a natural, holistic way, without the use of medications. Hosted by Bahman Sarram and Michael Joseph Ferguson. For more info, visit: http://www.DrummerAndTheGreatMountain.com. LEGAL DISCLAIMER: The information shared on this podcast is intended solely for the purpose of personal growth, and not as a replacement for professional psychological support. The views and opinions of the hosts and guests of our podcast a ...
 
Staying on topic and finishing tasks can be a tall order for anyone; but when you add adult attention deficit hyperactive disorder (ADHD) and two bestfriends into the mix, you're just asking for trouble. It's a good thing that Jenna and Aly have become accustomed to trouble and chaos! ADHD is like adding a dash of spice and unpredictability into a conversation, and there is never a dull moment between these two hosts. Each episode, Aly guides Jenna (and the audience!) through a different top ...
 
A chronicle of my daily struggles and attempts to navigate life one distraction at a time. Guests are invited to share their stories and struggles with ADHD. As I try different strategies to improve my day to day, I will be reaching out to experts for their advice and guidance on how to navigate life as an adult, a woman, a parent, with ADHD. These interviews will be the start of a series of episodes that will take you with me as I experience what utilizing these strategies does for me.
 
Loading …
show series
 
On this ep, we jump right into our reviews of The Choe Show, Inn the Works, and Shot in The Dark. For next week: Freaky (HBO Max) and Just Go With It (VOD) --- Support this podcast: https://anchor.fm/adhdcast/support
 
A little bit of chit chat about emojis and betrayal. Then we talked about our badges that we earned on Podbean. We had a couple articles and also had a RANT from Father Brian. Come take a listen and enjoy. Twitter: @AdhdPlanetInstagram: planet_adhd Email: planetadhd@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/adhdplanet/ TikTok: @real_father_brian…
 
In today’s episode we have a heartfelt conversation with Zara, Dr. of Pharmacy. We talked about: Her late-in-life diagnosis of ADHD, barriers to diagnosis, and the effects of medication on her day-to-day [0:52] Life after diagnosis and medication [6:55] Zara’s go-to tools for focus, productivity, and calm. Understanding the dopaminergic effects of …
 
ADHD MEDS: SAFE & EFFECTIVE? is an episode that analyzes the process that parents of children who have been diagnosed with ADHD will have to go through... to trust or not to trust? And where does our trust come from? And is it blind trust in external sources or authentic, internal trust that comes from our internal guidance system?And what does 'sa…
 
(Alternate Episode Title: "Does Anybody Really Know What Time It Is" but Cate couldn't decide which one was funnier). In this episode, Cate and Erik discuss time blindness- what it is, how it affects their lives, and some tips, tricks and the COOL STRATS they use to help manage their time, and talk about the challenges and difficulties they face in…
 
Many teens and young adults with ADHD struggle about staying compliant with their treatment plans for various reasons. Strategies that work for their lifestyle are the key to treatment compliance. But what is an effective treatment plan for someone with ADHD? In this episode, Kate Barrett provides strategies for medication compliance, good sleep hy…
 
Your child is not their diagnosis. A diagnosis is a framework for how your child's brain works. A diagnosis does not usually tell you how to address the symptoms your child may be experiencing. No two children with the same diagnosis will manifest symptoms the same. Some children with ADHD will struggle with impulsivity, where other children may no…
 
This week Tracy welcomes Kamden Hainsworth to Episode #134 of ADHD for Smart Ass Women. Kamden lives with her husband and three (almost four) daughters in Springville, Utah. She enjoys spending time in the nearby mountains, traveling, working on home improvement projects, and serving in her community and church. Kamden worked as an educator in a va…
 
If I add "gross, I know" to the title, does it make this episode more palatable to you?! Today I talk to my client Sacha about his journey going SLOWLY on his self-development work. Of course we ADHDers prefer to go fast, but what if that impatience actually doesn't serve us? Today we're going to inspire you to slow down and look for little wins al…
 
Wish your child with ADHD would display more intrinsic motivation for school? Jerome J. Schultz, Ph.D., teaches parents how to shift excitement about other activities to schoolwork — and how to motivate the child who doesn't want to do anything.
 
Planning a vacation is hard. It's even harder when you have ADHD! Listen in as your host, Eric Tivers, and his guest - fellow podcaster and ADHD reWired Coach - Moira Maybin of The ADHD Friendly Lifestyle brainstorm some of the ways you can plan an ADHD-Friendly vacation in an ADHD-Friendly way. About Moira: Moira Maybin has spent 25 years as an ed…
 
I like Monday,s no matter what other say. I get all wound up with things I want to do and accomplish that day and the rest of the week. How do you cope with Mondays? Do you have a certain ritual or routine you follow or think about? Let us know by emailing Mark & Patti.โดย Mark & Patti Clifford
 
Whether it’s you or somone you know that as ADHD, one huge issue that comes up is the question about whether ADHD is being used as an excuse or as a valid explanation for someone’s behavior. How can you tell the difference? If you have a spouse, significant other, business partner, employee, colleague, or friend who repeatedly blows it in one or mo…
 
While the Translating ADHD podcast is on summer vacation, we are rebroadcasting favorite episodes handpicked by Cam and Shelly. New episodes will return on August 23rd! This week, Cam and Shelly discuss how ADHD adults can reframe what it means to have a meaningful work day. We examine the limited usefulness of workplace motivational statements for…
 
Hey team, I'm going to be taking a little time off in August and I thought that I'd dredge up a few episodes from the archives. Today we're going to be hitting on an idea that has been a reoccurring theme in the last few episodes and that's personal energy management. While many of us have realized that we only have so much time in our day, we tend…
 
Episode 44 with Julie Uhernik. "I've spent so many years researching what is wrong with me — I call it 'me-search.'" Julie is an insurance agent who was diagnosed during the pandemic after an abrupt pivot in her career path left her feeling out-of-sorts. She is a self-proclaimed clumsy, spontaneous, child-like lover of life - who is still trying to…
 
Tara McGillicuddy and Lynne Edris discuss the connection between Motivation, Inspiration and Adult ADD / ADHD. Join us in the Facebook Community Tara McGillicuddy is described by those who know her - clients, fellow leaders, and community - as dedicated to the deep, soulful energetic-level shifts required by life. Whether she's helping to SEE your …
 
Today, we’re talking to Keri Wilmot. Keri is a pediatric occupational therapist with over twenty years of experience in the field, a consultant to the toy industry as the “Toy Queen”, and the author of “Wired Differently: A Teacher’s Guide to Understanding Sensory-Processing Challenges”. Keri talks to us about the important role sensory processing …
 
My guest is IngerShaye Colzie. She is a mom of a son that has ADHD, a psychotherapist, and an ADHD coach. She realized down the road that she had ADHD and officially got tested and was diagnosed with the combined type at 54 years old.IngerShaye dives into ADHD and Bipolar Disorder. What is bipolar, what are the symptoms, is there information in how…
 
Overcoming Distractions is back with another episode and this one, once again it's dedicated to why exercise is so important for people with ADHD. Our guest this week is Gabriel Villarreal, owner of ADHD Counseling in the Roanoke Valley. Gabriel has a unique concept in helping his clients manage their ADHD that more and more people should get on bo…
 
I didn’t mean to take a screenshot while Aimée had her eyes closed, but here we are in totally unfamiliar surroundings. I moved and then had a breakdown and talk about it. This is our last episode of Season 3, as we both are, well, at our limits and going to take some much-needed vacations. Also, the semester is starting soon (where TF did summer g…
 
.tatsu-row > .tatsu-PMRz9XgA3g.tatsu-column{width: 100%;}.tatsu-PMRz9XgA3g.tatsu-column > .tatsu-column-inner > .tatsu-column-overlay{mix-blend-mode: none;}.tatsu-PMRz9XgA3g > .tatsu-column-inner > .tatsu-top-divider{z-index: 9999;}.tatsu-PMRz9XgA3g > .tatsu-column-inner > .tatsu-bottom-divider{z-index: 9999;}.tatsu-PMRz9XgA3g > .tatsu-column-inner…
 
Today The ADHD Manual Podcast closes out our Pride series with Rachel Scanlon, L.A.-based comedian & co-host of the Two Dykes and a Mic podcast and comedy show. We discuss how living a life outside of the mainstream provides unique opportunity to create your own authentic identity. Follow Rachel Scanlon on Twitter & Instagram @rachelsafety Follow T…
 
Moira & Marisol are back to answer listener questions about ADHD in women and girls which leads to sharing having babies with ADHD, what ADHD was like in their toddler daughters, and why they are grateful their daughters' were diagnosed as children. They also discuss motivation, when getting started seems impossible, and give some examples of how a…
 
You already know these stats- ⭐️ 1 in 11 children are diagnosed with ADHD ⭐️ 1 in 54 children are diagnosed with Autism You also know that there are many social skills programs out there for differently wired children. Here's the thing - our kids are literally SURROUNDED by neurotypical kids. It's SO important to educate neurotypical children on ho…
 
Veel conceptueel denkers kennen het geworstel in het schoolsysteem, zo ook Rutger de Hamer. Pas toen hij ondernemer werd, merkte hij dat leren leuk kon zijn. Sterker nog, hij zag dat dit zijn manier van leren was! Nu heeft hij een MBO voor ondernemers opgericht dat zich vooral op jongeren richt die ook in het schoolsysteem zijn vastgelopen. Hij hee…
 
Dani Bagel: Playing Piano through Panic Attacks, Tapping into your Uniqueness, Art and Music as Healing, Creating External Structure, and Making Music through Generations Dani Bagel Bio “I make music for myself”. With this statement, Cape-Town based artist Dani Bagel announces her debut solo project, “Magic in Her Hair”. The musician has created an…
 
What is Attention Deficient Hyperactive Disorder (ADHD)? Is there a solid definition? Does everyone agree on the terms used around ADHD? Are there biological differences to people with ADHD? Jenna and Aly discuss the meaning of ADHD, superpower vs. disability, the connotation of terms in society, biological differences in the ADHD brain, and a few …
 
I want to thank you for listening and for subscribing to Faster Than Normal! I also want to tell you that if you’re listening to this one, you probably listened to other episodes as well. Because of you all, we are the number one ADHD podcast on the internet!! And if you like us, you can sponsor an episode! Head over to https://rally.io/creator/SHA…
 
Bijna vakantie! Voordat je heerlijk op vakantie naar een ander (Europees) land gaat, zijn er een aantal dingen die je moet regelen als je ADHD medicatie neemt. Samen met apotheker Annemieke Horikx, van de beroepsvereniging voor Apothekers KNMP, hebben wij het over waar je rekening moet houden als je op reis gaat. In het eerste gedeelte van het inte…
 
Alla vill väl veta hur man kan få familjen att funka bättre. I det här avsnittet pratar vi med Leg. psykolog och författare David Edfelt. Han tipsar om hur man genom att använda sig av tydliggörande pedagogik kan hjälpa barnet att förstå t.ex. vad som ska hända och varför. Vi pratar också om hur man kan arbeta med sitt eget bemötande för att nå fra…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login