2 Whites สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
เนื้อหาความรู้อิสลามฟังง่าย เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พร้อมเสิร์ฟเนื้อหาใหม่ทุกวันตอนเช้า - คำตักเตือนสั้นๆ ปาฐกถาวันศุกร์ และบรรยายหลากหลายหัวข้อ - ฟังรายการคัดสรรจาก White Channel - เนื้อหาดี ๆ สำหรับชีวิตประจำวันมุสลิม ใช้ฟังระหว่างทำงาน เดินทาง และทำธุระต่าง ๆ เพิ่มความรู้ ให้ชีวิตดีขึ้น ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า - เพิ่มสีสันในชีวิต สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจจากกุรอาน หะดีษ และแบบอย่างชนรุ่นก่อน
 
Loading …
show series
 
คิดอย่างผู้ศรัทธา เทปที่ 2251 (ชีวิตที่ไม่เชื่ออัลลอฮฺ) โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
วจนะนบี (ละหมาดและฝังศพ) โดยอาจารย์ยูซุฟ ศรีมาลาโดย whitesocial
 
รักนบีตามนบี (ยุคสมัยแห่งความยุ่งเหยิง) โดยอาจารย์รอซีกีน อีซาโดย whitesocial
 
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล ประจำวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยอาจารย์บุคอรี อั๊ลการีมีโดย whitesocial
 
ซิกรุลลอฮฺ (ความรู้ที่ทรงพลัง) โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดีโดย whitesocial
 
พจนานุกรมอิสลาม เทปที่ 72 (อารมณ์ใฝ่ต่ำ) โดย อาจารย์อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์โดย whitesocial
 
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เทปที่ 72 (ความสำคัญของเวลา) โดย อาจารย์ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้โดย whitesocial
 
วันละอายะฮฺ อัลอินชิก๊อก 7-8 (หนังสือที่กล่าวถึงแต่เรื่องของคุณ) โดยอาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คิดอย่างผู้ศรัทธา เทปที่ 2250 (อย่าทำลายชีวิตด้วยการโกหก) โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
วจนะนบี (เมื่อเกิดการสูญเสีย ตอนที่ 2) โดยอาจารย์ยูซุฟ ศรีมาลาโดย whitesocial
 
รักนบีตามนบี (การถือศีลอดป้องกันการทำซินา) โดยอาจารย์รอซีกีน อีซาโดย whitesocial
 
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล ประจำวันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
ซิกรุลลอฮฺ (จงอย่าเลิกทำความดี) โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดีโดย whitesocial
 
พจนานุกรมอิสลาม เทปที่ 71 (ความดี) โดย อาจารย์อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์โดย whitesocial
 
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เทปที่ 71 (ผลของการช่วยเหลือ) โดย อาจารย์ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้โดย whitesocial
 
วันละอายะฮฺ อัลอินชิก๊อก 1-6 (เตรียมตัวไปพบกับอัลลอฮฺ) โดยอาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คิดอย่างผู้ศรัทธา เทปที่ 2237 (สิ่งเหล่านี้สำหรับคนจน) โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
วจนะนบี (เมื่อเกิดการสูญเสีย ตอนที่ 1) โดยอาจารย์ยูซุฟ ศรีมาลาโดย whitesocial
 
รักนบีตามนบี (นะฟาเกาะฮฺให้ครอบครัว) โดยอาจารย์รอซีกีน อีซาโดย whitesocial
 
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล ประจำวันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
ซิกรุลลอฮฺ (ดุอาอฺให้ครอบครัว) โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดีโดย whitesocial
 
พจนานุกรมอิสลาม เทปที่ 70 (อิจฉา) โดย อาจารย์อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์โดย whitesocial
 
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เทปที่ 70 (ชัยฏอนไม่เคยหลับไหล) โดย อาจารย์ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้โดย whitesocial
 
วันละอายะฮฺ อัลอินชิก๊อก 3-5 (วันที่แผ่นดินคายมนุษย์ออกมา) โดยอาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คิดอย่างผู้ศรัทธา เทปที่ 2236 (เรียนไปเพื่อ) โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
วจนะนบี (การถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่ง) โดยอาจารย์ยูซุฟ ศรีมาลาโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 30 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
รักนบีตามนบี (ดุอาอฺที่นบีสอนให้ขอในขณะสุญูด) โดยอาจารย์รอซีกีน อีซาโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 29 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล ประจำวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
ซิกรุลลอฮฺ (การแข่งขันช่วงสุดท้ายของเดือนเราะมะฎอน) โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดีโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 28 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
พจนานุกรมอิสลาม เทปที่ 69 (กลุ่มชน) โดย อาจารย์อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์โดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 27 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เทปที่ 69 (คบคนดี) โดย อาจารย์ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้โดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 26 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
วันละอายะฮฺ (เราะมะฎอน...ก่อนจากลา) โดยอาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 25 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คิดอย่างผู้ศรัทธา เทปที่ 2235 (รีบรุดไปสู่ความดี) โดยอาจารย์ซิดดี๊ก มูฮัมหมัดสอี๊ดโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 24 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
วจนะนบี (ลัยละตุลก็อดรฺ) โดยอาจารย์ยูซุฟ ศรีมาลาโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 23 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
รักนบีตามนบี (ดุอาอฺที่นบีสอน) โดยอาจารย์รอซีกีน อีซาโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 22 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
คุฏบะฮฺวันศุกร์ ณ มุศ็อลลาไวท์แชนแนล ประจำวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565 โดยอาจารย์นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
ซิกรุลลอฮฺ (ฟื้นฟูอุมมะฮฺในเดือนเราะมะฎอน) โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดีโดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 21 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
พจนานุกรมอิสลาม เทปที่ 68 (เครื่องหมาย) โดย อาจารย์อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์โดย whitesocial
 
วันละญุซ : ญุซที่ 20 โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยมโดย whitesocial
 
ถ้อยคำแห่งกำลังใจ เทปที่ 68 (เตรียมพร้อมที่จะจากลา) โดย อาจารย์ไฟซ้อล พุ่มดอกไม้โดย whitesocial
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login