show episodes
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
 
ฟังธรรมะ Podcast ออนไลน์ เน้นชิลๆ สบายๆ ใยต้องโหลดลงเครื่อง พาเพลินทุกเพลา ออจักเปิดไว้สดับ ยามยลบนรถไฟ ทะเวนเรือยนต์ MRT ฤๅจะเหยียดขันธ์แล้วสดับไป นั่นเข้าทีดีดอกนะ สมัครใจรักใคร่ พิศดู เพียงประทับ follow แลติดตาม จักเป็นเมตตามหานิยม อันล้นพ้น :)
 
Loading …
show series
 
พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ ๑๐๐ วัน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๑, ภ.ป.ร.๓, ร.จ.ท.๙ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดโดย กลุ่มพรรษาภาวนา • การระลึกในบุญกุศล • ผู้รู้กับสิ่งที่รับรู้ • เวทนาขณะนั่งภาวนา • จากฟุ้งซ่านสู่ความว่าง • การภาวนาในอิริยาบถนั่ง • นั่งสมาธิท่ามกลางเสียงอึกทึก • ปล่อยวางความรู้สึกผิดพลาด • การเจริญสติด้วยวิธีเพ่งกสิณ • การเจริญสติปัฏฐาน • บัญญัติกับ…
 
วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องการออกแบบชีวิต โดยเปรียบกับการประกอบจิ๊กซอว์ 29,200 ตัว (80*365) ที่เราแต่ละคนก็หวังให้ภาพจิ๊กซอว์สุดท้ายที่เราประกอบนั้นออกมาดี ออกมาอย่างที่เราตัั้งใจ แต่ปัญหาคือ จิ๊กซอว์ชีวิตที่เรามีนั้น หลายๆ ครั้งเรามักจะใช้อารมณ์ ความคุ้น หรือนิสัยของเราในการประกอบมันออกไป แล้วทำอย่างไรดี จึงจะภาพสุดท้ายที่เราประกอบออกมาเสร็จนั้น ออกมา…
 
พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๑, ภ.ป.ร.๓, ร.จ.ท.๙ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละหมวดล้วนแล้วแต่มีความสำคัญไม่ต่างกัน บางครั้งขึ้นอยู่กับบริบทช่วงนั้นๆ ที่พระองค์จะทรงเนำมาใช้สอน แต่ก็มีอยู่บทหนึ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญมาก ถึงกับให้เรานึกถึงธรรมะหมวดนี้อยู่เนืองๆ นึกถึงอยู่บ่อยๆ ก็คือ อภิณหปัจจเวกขณ (พิจารณาให้ยิ่ง) เพราะธรรมะในเรื่องนี้มุ่งเน้นใจความสำคัญคือความไม่มัวเมา ไม่เพลิดเพลิน และไม่ประม…
 
กำเนิด เถรวาท มหายาน แบบสั้นๆ 1. เถรวาท > 18-20 นิกาย > หินยาน > เถรวาท 2. มหาสังฆิกะ > มหายาน
 
ได้สิ พระองคุลิมาล เป็นตัวอย่าง ก่อนบวชท่านฆ่าคนมาเป็นพัน แต่เมื่อมาคิดได้ ท่านก็เลิกทันที ไม่ยินดีกับมันอีกแล้ว เพียรพยายามปฏิบัติธรรมเดินหน้าอย่างเดียว แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ง แต่แน่นอน พระองคุลิมาล ในระยะแรกที่ท่านบวชท่านก็ลำบากมากเหมือนกัน ในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆ ใครๆ ก็ไม่เชื่อว่าท่านบวชจริง เพราะฆ่าคนมาตั้งเยอะ ชาวบ้านเขาเต…
 
ในกรณีที่เราไม่มีคนทำบุญ แต่มีคนอื่นทำบุญให้ในชื่อเรา แล้วเราก็มีจิตยินดีเสมือนเป็นเงินของเราเองทุกอย่าง แล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาด้วย เวลาสมบัติเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือของบุคคลอื่นนน ในภพชาติต่อๆ ไป บุญก็ยังส่งผล ให้คนอื่นมาช่วย ส่วนคนที่ให้เงินทำบุญในชื่อเรา เขาก็จะมีทรัพย์แล้วก็มีพวกพ้องบริวารมาก แต่ถึงคราวจะมีคนมาช่วยเหลือกิจการงานให้เ…
 
ใครไม่รู้จักธรรมรส รีบทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยเถิด ใครรู้ เขาก็ย่อมรู้ในใจ คนอื่นยังไม่รู้จักรสพระพุทธศาสนาเลยเขาก็รู้ชัดอย่างนี้ เหตุฉะนั้นให้รีบตั้งใจแน่นอน ทำใจของตัวให้หยุด จะเข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้ ถ้าไม่ตั้งใจให้แน่นอนอย่างนี้ ก็เป็นเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ไม่รู้จักรสธรรมปฏิบัติว่าเป็นประการใด
 
DD-EP-16 วิบากดูถูกคนอื่นว่าโง่ (ประวัติพระจูฬปันถก ตอน1) Spotify : https://open.spotify.com/episode/6tRpjXYjLsLG9L5KZyr9Ib?si=eae774d9a4c24393 Apple Podcast : https://podcasts.apple.com/th/podcast/dd-ep-16-ว-บากด-ถ-กคนอ-นว-าโง-ประว-ต-พระจ-ฬป-นถก-ตอน1/id1478822465?i=1000567070230 พระจูฬปันถก ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วย วิชชา 3 อภิญญา 6 พร้อมด้…
 
จาก คำสอนหลวงปู่ Podcast : 🍎Apple https://apple.co/2UavIP0 ; 📻 Spotify https://spoti.fi/2wJlVWq เราท่านทั้งหลายหญิงชายทุกถ้วนหน้าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ตั้งแต่วัยเด็กเล็กมาก็แปรไปเป็นลำดับ นับว่าไม่มีใครหยุดยั้งลงสักวินาทีเดียว หยุดยั้งที่ไม่แปรไปอนุวินาทีเดียวก็ไม่มี พอเกิดมาก็แปรเรื่อย อนุวินาทีเดียว ไม่มีเลยที่หยุดยั้งอยู่ แปรไปเรื่อย ไม่มีหย…
 
(ต่อ) 2 แนวคิดว่ากำเนิดมหายานมาจากไหน แนวคิดที่ 1 มาจากคัมภีร์สมยเภโทปรจนจักร ซึ่งเป็นคัมภีร์จากมหาสางฆิกะ ที่ได้บันทึกไว้ แนวคิดที่ 2 จาก ดร.ซากามูระที่ตั้งสมมติฐานว่า มาจากฆราวาสหลายๆ กลุ่มที่นับถือพุทธมารวมตัวกัน กระทั่งเป็นแนวคิดหลัก แนวคิดหนึ่ง เราคงรู้จักพระพุทธศาสนามหายานกันบ้าง อย่างน้อยก็คงเคยพอคุ้นๆ ชื่อกันบ้าง แต่ทราบหรือไม่ครับว่า พระพุ…
 
มีคนรู้จักบางคนที่มีเงินเดือนมาก แต่ว่าพอใกล้สิ้นเดือนทีไร มักจะบอกว่าเงินเดือนไม่ค่อยพอใช้ อยากขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำวิธีการใช้เงินให้กับเขาด้วยครับ คำตอบ: ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้…เงินเดือนมากก็ยังไม่พอใช้…ลูกเอ๊ย…ถ้าไม่รู้จักใช้ เท่าไหร่มันก็ไม่พอ อย่าว่าแต่ทำเงินเดือนใช้เลย เขายกโรงกษาปณ์มาให้เราพิมพ์แบงก์ ปั๊มแบงก์เอง พิมพ์เหรีย…
 
ความสุขอยู่หนใด เหตุที่ชาวโลกทั้งหลายมีความทุกข์ เพราะว่ามีความทะยานอยาก และไม่รู้ว่า แก่นสารของชีวิตคืออะไร อะไรคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง และจะเข้าถึงได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่ต่างก็แสวงหาความสุข หรือสิ่งที่จะมาเชื่อมต่อกับความสุขที่แท้จริง แต่ไม่รู้ว่า ความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีลักษณะเป็นอย่างไร และอะไรจะเป็นตัวเชื่อม เมื่อไม่เข้าใจ ไม่รู้จัก ก็ทำไปตา…
 
จาก คำสอนหลวงปู่ Podcast : 🍎Apple https://apple.co/2UavIP0 ; 📻 Spotify https://spoti.fi/2wJlVWq เราท่านทั้งหลายหญิงชายทุกถ้วนหน้าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ตั้งแต่วัยเด็กเล็กมาก็แปรไปเป็นลำดับ นับว่าไม่มีใครหยุดยั้งลงสักวินาทีเดียว หยุดยั้งที่ไม่แปรไปอนุวินาทีเดียวก็ไม่มี พอเกิดมาก็แปรเรื่อย อนุวินาทีเดียว ไม่มีเลยที่หยุดยั้งอยู่ แปรไปเรื่อย ไม่มีหย…
 
ประวัติพระจูฬปันถก เอตทัคคะผู้เลิศด้านมโนมยิทธิ ผู้เคยมีวิบากเยาะเย้ยผู้อื่นมาก่อน กระทั่งชาติสุดท้าย แม้คาถาสั้นๆ 4 บาท (ท่องจำ2นาทีก็จำได้แล้ว) ท่านใช้เวลา 4 เดือนยังจำไม่ได้
 
จาก คำสอนพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ Spotify : https://spoti.fi/2wF1zxi Apple Podcast : https://apple.co/2UavIP0 Google Podcast : https://bit.ly/3pboW8W ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกขา ยึดถือมั่นในเบญจขันธ์ ๕ นั่นเป็นทุกข์ ถ้าหากว่าปล่อยเบญจขันธ์ ๕ เสียได้ ก็เป็นสุข แต่ว่าปล่อยไม่ใช่ได้ง่าย ปล่อยไม่ได้ง่ายเหมือนอะไร ปล่อยไม่เป็น ถ้าปล่อยเป็น ปล่อยได้ง่…
 
เราคงรู้จักพระพุทธศาสนามหายานกันบ้าง อย่างน้อยก็คงเคยพอคุ้นๆ ชื่อกันบ้าง แต่ทราบหรือไม่ครับว่า พระพุทธศาสนามหายานนี้ ยังไม่สามารถค้นพบได้นะว่า มีต้นตอมาจากไหน วันนี้ผมได้ไปอ่านบทความวิชาการที่ พระมหาพงศ์ศักดิ์ ฐานิโย ท่านได้แปลไว้จากต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเรื่อง ทฤษฎีการกำเนิดมหายาน เป็นงานวิจัยที่ได้นำเรื่องนี้มาคุยกันครับ "แนวโน้มและพัฒนาการทฤษฎีการกำ…
 
คำถาม: กราบเรียนถามหลวงพ่อครับว่า ถ้าจะบอกคนข้างนอกที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีการที่จะบอกให้เขาได้เข้าใจอย่างง่ายๆ ได้อย่างไรครับ คำตอบ: คนเราเกิดมาทำไม ถ้าเราจะตอบตามคติของพระพุทธศาสนาว่า เกิดมาเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไป ทำพระนิพพานให้แจ้ง ผู้ที่เข้าวัด เวลาถูกญาติโยมถามธรรมะ มักจะตอบรวบยอดกันอย่างนี้เลย ถ้าตอบอย่างนี้ สำหรับคน…
 
ทำไมต้องทำพระนิพพานให้แจ้ง การทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของชีวิตในสังสารวัฏ เพราะชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัย เนื่องจากว่า เราตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา และกฎเกณฑ์อีกมากมาย ทั้งๆ ที่เราไม่อยากจะอยู่ในกฎเกณฑ์นี้ แต่ชีวิตในสังสารวัฏ ในภพทั้งสามนี้ ทั้งกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไม่ว่าจะเกิดไปเป็…
 
เมื่อเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าเกิดมาทำไม แล้วเราอยากปล่อยวางเรื่องราวต่างๆ แต่ยังไม่รู้เลยปัญหาคืออะไร "ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกขา ยึดถือมั่นในเบญจขันธ์ ๕ นั่นเป็นทุกข์ ถ้าหากว่าปล่อยเบญจขันธ์ ๕ เสียได้ ก็เป็นสุข แต่ว่าปล่อยไม่ใช่ได้ง่าย ปล่อยไม่ได้ง่ายเหมือนอะไร ปล่อยไม่เป็น ถ้าปล่อยเป็น ปล่อยได้ง่าย ปล่อยไม่เป็น ปล่อยได้ยาก ปล่อยไม่เป็นเหมือนอะไร เหมือ…
 
เราอาจจะเคยได้ยินพุทธประวัติ ของพระองค์ที่นำมาทรงตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติให้ฟังกันมาบ้าง แต่สำหรับตอนนี้ เป็นชาติที่พระองค์ไปเกิดเป็นมหาโจร (ได้ด้วยเหรอ?) สังสารวัฎที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มันลึกล้ำสุดคณานับ แม้พระโพธิสัตว์ยังเคยพลาดพลั้ง เราเองไม่พึงประมาทเช่นเดียวกัน บทความธรรมะเพื่อประชาชน : อย่าวางใจคนประทุษร้าย (kalyanamitra.org)…
 
บทความธรรมะเพื่อประชาชน : คนพาลไม่ต้องการเหตุผล (kalyanamitra.org)
 
โกหกเพื่อให้เขาสบายใจ เรื่องการโกหกนั้น หมายความว่าไม่ให้พูดคำที่ไม่เป็นจริงเลยหรือ? หรือมีข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา
 
จาก ป่วยอย่างสง่างาม - คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ (dhamma01.blogspot.com) - https://dhamma01.blogspot.com/2022/05/blog-post_13.html เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา โรคที่เราจะเลือกเจ็บนั้น มันเลือกไม่ได้ ก็แล้วแต่วิบากกรรมที่เราทำเอาไว้ในอดีต มันเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ของเรา ทุกคนก็จะต้องเจอระเบิดเวลาอย่างนี้แหละ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ว่าจะ…
 
จาก พระธรรมเทศนา พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ เรื่อง สังคหวัตถุ "เมื่อต้องภัยได้ทุกข์อะไร จรดอยู่ดวงบุญนั้น ให้ดวงบุญนั้นช่วย อย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นนะ นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทำนั่นแหละ เป็นที่พึ่งของตัวจริง ช่วยตัวได้จริงๆ พระพุทธเจ้าเมื่อเข้าที่คับขันท่านยังนึกถึงบุญของท่าน ที่ท่านได้บำเพ็ญบารมีของท่านมา แน่วแน่ที่เดียว มั่นคงทีเดียว เมื่อ…
 
เนื้อหามาจาก บทความธรรมะเพื่อประชาชน : มงคลที่ ๑ไม่คบคนพาล (kalyanamitra.org) : https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=3977วันนี้มาสนทนากันนะครับ เรื่อง ไม่คบคนพาล โดยยกเอาเรื่องช้างมหิฬามุข ที่เปลี่ยนไป๋ :? เพราะไปฟังโจรกระจอกกลุ่มนึง ว่าในชีวิตจริง เราเคยเป็นแบบน้องช้าง หรือ โจรกระจอกกลุ่มนี้ฤๅไม่…
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
จาก เพจ พระมหาสมคิด ชยาภิรโต https://web.facebook.com/พระมหาสมคิด-ชยาภิรโต-329185977268806/photos/1546773788843346/
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
DD-EP.04 เพิ่งนึกได้ กรวดน้ำวันอื่นหลังจากทำบุญได้บุญน้อยลงรึเปล่า? จากหนังสือ หลวงพ่อตอบปัญหา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
 
ชีวิตในสังสารวัฏนี่เป็นทุกข์ เพราะว่าทุกข์ชีวิตนี่ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม กฎแห่งการกระทำ ด้วยกายด้วยวาจา ด้วยใจ ทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นน่ะ ล้วนแต่มีผลทั้งสิ้น ไม่มากก็น้อย เจตนาไม่เจตนา ไม่มีเว้นทุกเพศทุกวัย ทำน้อยทำมาก ล้วนมีผลทั้งสิ้น ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงได้ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏฏะนี่ ยังต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เพ…
 
จาก โอวาทพระมงคลเทพมุนี ๖๙ กัณฑ์ เรื่อง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ บูชามี ๒ อย่าง อามิสบูชาคือบูชาด้วยเครื่องสักการะอย่างหนึ่ง ปฏิบัติบูชา คือบูชาตัวยการปฏิบัติอย่างหนึ่ง ในการบูชาทั้ง ๒ อย่างนี้ พระองค์ทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติบูชาดีกว่าอามิสบูชา เมื่อคิดทบทวนดูเหตุผลในพระโอวาทข้อนี้แล้ว เราจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่า พระองค์มีพระประสงค์ จะให้พวกเราม…
 
วันนี้ผมลองเล่าธรรมะสั้นๆให้ฟังกันดูครับ ว่าแต่ นี่สั้นแล้วเหรอ :D เรื่อง ชรสาณาชีวก(อดีตเทพบุตรงูเหลือม) จาก เพจ พระมหาสมคิด ชยาภิรโต - https://www.facebook.com/329185977268806/posts/1557685637752161/?sfnsn=mo
 
Credit : 3 rings of social - https://markpeak.net/three-rings-of-social/ วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ Social Network ที่เราๆ ใช้กันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไอจีหรืออินทราแกรม Tiktok ที่คนไทยน่าจะใช้กันบ่อยๆ ผมมาเริ่มรู้สึกว่า มันเริ่มสร้าง Toxic สำหรับตัวผมจากโลกโซเชี่ยลนี่ล่ะ คือ มันดูดเวลาเราไป บางครั้งนี่ก็เปิดอ่านไปเรื่…
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
บ้านเรายุคนี้ ซูเปอร์ฮีโร่เยอะ ออกมาปกปักษ์พิทักษ์คุณธรรม ตั้งตนเป็นตุลาการพิพากษาชาวโซเชี่ยล แต่เราจะรู้ไหมว่า ซูเปอร์ฮีโร่ ผู้สถิตย์ ณ ศาลเตี้ยเหล่านี้ เขามีคุณธรรมเพียงพอจะพิพากษาผู้อื่นแล้วหรือยัง
 
พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
www.meditationphoto.com สนทนาธรรมวันนี้เนื่องในวันวิสาขบูชา กับประโยคแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาในวันที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ มาอรรถธิบาย ขยาย จาก มคธภาษาเป็นสยามภาษา แล สยามภาษา เป็น พอดแคสต์ให้ท่านผู้ฟัง :)
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
ไปอ่านธรรมะที่หลวงพ่อท่านสอนมา น่าสนใจดี เพราะก็เป็นสิ่งที่ผมนึกถึงประจำอยู่ นำมาฝาก สรุปเป็นข้อคิดกันฮะ
 
คุยกันสบายๆ ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมาย อยากคุยเรื่องนั่งสมาธิสักหน่อย something like this :)
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
ปรารภเหตุสงครามยูเครนรัสเซีย มนุษย์เรารบรากันเพื่อแย่งชิงดินแดน ทรัพยากรกันเนี่ย เราต้องมีดินแดน มีทรัพยากร มีอีกเท่าไร มันถึงจะพอสำหรับเรา วันนี้เรื่องที่นำมาจาก มันธาตุราชชาดก พระเจ้าจักรพรรดิผู้แสวงหาความเติมเต็มในสิ่งที่พร่องในจิตใจของพระองค์ครับ
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ • โอวาท 'เรื่องธรรมดา' • บุญจากการนั่งสมาธิ • ความคาดหวังในการปฏิบัติ • ความหมายของอุเบกขา • การภาวนาในช่วงเจ็บป่วย • วาระจิตสุดท้าย • ความหมายของสังขาร • จัดการความโกรธ • จัดการความคิดฟุ้งซ่าน • ‘อิทธิบาท ๔’ • บุญจากการฟังธรรม • วัตถุมงคลกับความเชื่อ • เกิดมา…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login