ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
  continue reading
 
Artwork

1
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
  continue reading
 
Loading …
show series
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ • วิธีนั่งทำงานให้ได้ต่อเนื่อง • ชีวิตที่เป็นอมตะ • ลังเลใจเมื่อต้องเลือก • ทำไมรู้สึกกังวลใจแล้วง่วงนอน • การพลัดพรากจากคนรัก • แก้อาการกลัวผีให้หายขาด • ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา • ถามถึงงานศพของโยมแม่ • สติปัญญามนุษย์ในการฝึกตน • เมื่อเพื่อนชอบเอาต…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป วันไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ • อดีต ปัจจุบัน อนาคต • โสดาบันยังอยากมีลูกอยู่ไหม • ความคิดว่าชายดีกว่าหญิง • อยากหยุดความคิด • ทะเลาะกับครอบครัว • ตักเตือนใครอย่างไรดี • คิดเห็นอย่างไรกับการดูดวง • ทำให้พ่อแม่เสียใจบาปไหม • ถูกกดดันเรื่องการเรียนจนเครียด…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ • พุทธประวัติมาจากไหน • การประสูติของพระพุทธเจ้า • ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าวหลังประสูติจริงไหม • การเสด็จดับขันธปรินิพพาน • ศึกษาพุทธประวัติเพื่ออะไร • สามารถนำข้อคิดมาปรับใช้อย่างไร • หลักการวิทยาศาสตร์กับการตีความพุทธประวัติ…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ • นิยามของความดีและความชั่ว • ความดี-ชั่วในแต่ละศาสนา • หลักการตัดสินมาตรฐานความดี • การตัดสินว่าเป็น ‘คนดี-คนชั่ว’ • ปัจจัยพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้น • ปลูกฝังความเป็นกัลยาณมิตร • การอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดี • เอกลัก…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ • โอกาสการถามคำถาม • พระโดนสัตว์ทำร้าย • พระกับเรื่องอัศจรรย์ • เป้าหมายของความพยายาม • ครอบครัวคิดเห็นไม่ตรงกัน • ความฟุ้งซ่านและหมวดกิเลส • โซเชียลมีเดียกับคนรุ่นใหม่ • คุณค่าชีวิตวัดจากอะไร…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • บริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง • การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก • จดบันทึกไม่ทันทำอย่างไรดี • ทำอย่างไรให้หลับได้เร็วๆ • พระใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ผิดไหม • อยากก้าวข้าม Comfort Zone • เทคนิควิธีฝึกภาษาให้เก่งขึ้น • การปรับตัวก…
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • วิธีขจัดความง่วง • ความเห็นต่อการทำแท้ง • ชีวิตหลังความตาย • กาลเทศะและมารยาท • การเล่นหุ้นเป็นบาปไหม
  continue reading
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป งานกตัญญุตา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน