มูลนิธิปัญญาประทีป สาธารณะ
[search 0]

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
Loading …
show series
 
อบรมคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
อบรมคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
อบรมคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนทอสี ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
โอวาทธรรมแก่มูลนิธิสายเด็ก ณ อาศรมชนะมาร ปากช่อง นครราชสีมา
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอกาส 'ฟังธรรมตามกาล' ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระโอกาสการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระโอกาสการปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
เนื่องในวาระพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร) อุปสมบทครบ ๔๐ ปี
 
เนื่องในวาระพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร) อุปสมบทครบ ๔๐ ปี
 
วาระวันวิสาขบูชา จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
ปัจฉิมโอวาท โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระค่ายงอกงาม ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
วาระงานกุศล ๓ 'ซับเหงื่อโลก' ณ ตึกชาญอิสระ ๒ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณนงนาถ เพ็ญชาติโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๖๒โดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๖๒โดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว ๒๕๖๒โดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login