ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
Loading …
show series
 
โอวาทธรรมแก่มูลนิธิสายเด็ก ณ อาศรมชนะมาร ปากช่อง นครราชสีมา
 
เนื่องในวาระพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร) อุปสมบทครบ ๔๐ ปี
 
เนื่องในวาระพระราชพัชรมานิต (พระอาจารย์ชยสาโร) อุปสมบทครบ ๔๐ ปี
 
วาระวันวิสาขบูชา จัดโดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
วาระงานกุศล ๓ 'ซับเหงื่อโลก' ณ ตึกชาญอิสระ ๒ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ
 
วาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณนงนาถ เพ็ญชาติโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
เนื่องในโอกาสรับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ฯ
 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
เนื่องในวาระผ้าป่าเพื่อวัดสันตจิตตาราม ประเทศอิตาลีโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสวันชมสวนเพียร ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสงานปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมค่ายงอกงามโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
วาระโอกาสปฏิบัติธรรมผู้ปกครองทอสี ณ โรงเรียนปัญญาประทีปโดย พระอาจารย์ชยสาโร
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login