ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
  continue reading
 
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (วิดีโอ)
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ปฏิบัติธรรมหนุ่มสาว (วิดีโอ)
  continue reading
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
  continue reading
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
  continue reading
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
  continue reading
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
  continue reading
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
  continue reading
 
Loading …
show series
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ • วิธีนั่งทำงานให้ได้ต่อเนื่อง • ชีวิตที่เป็นอมตะ • ลังเลใจเมื่อต้องเลือก • ทำไมรู้สึกกังวลใจแล้วง่วงนอน • การพลัดพรากจากคนรัก • แก้อาการกลัวผีให้หายขาด • ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา • ถามถึงงานศพของโยมแม่ • สติปัญญามนุษย์ในการฝึกตน • เมื่อเพื่อนชอบเอาต…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป วันไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ • อดีต ปัจจุบัน อนาคต • โสดาบันยังอยากมีลูกอยู่ไหม • ความคิดว่าชายดีกว่าหญิง • อยากหยุดความคิด • ทะเลาะกับครอบครัว • ตักเตือนใครอย่างไรดี • คิดเห็นอย่างไรกับการดูดวง • ทำให้พ่อแม่เสียใจบาปไหม • ถูกกดดันเรื่องการเรียนจนเครียด…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ • พุทธประวัติมาจากไหน • การประสูติของพระพุทธเจ้า • ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าวหลังประสูติจริงไหม • การเสด็จดับขันธปรินิพพาน • ศึกษาพุทธประวัติเพื่ออะไร • สามารถนำข้อคิดมาปรับใช้อย่างไร • หลักการวิทยาศาสตร์กับการตีความพุทธประวัติ…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ • นิยามของความดีและความชั่ว • ความดี-ชั่วในแต่ละศาสนา • หลักการตัดสินมาตรฐานความดี • การตัดสินว่าเป็น ‘คนดี-คนชั่ว’ • ปัจจัยพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้น • ปลูกฝังความเป็นกัลยาณมิตร • การอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดี • เอกลัก…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ • โอกาสการถามคำถาม • พระโดนสัตว์ทำร้าย • พระกับเรื่องอัศจรรย์ • เป้าหมายของความพยายาม • ครอบครัวคิดเห็นไม่ตรงกัน • ความฟุ้งซ่านและหมวดกิเลส • โซเชียลมีเดียกับคนรุ่นใหม่ • คุณค่าชีวิตวัดจากอะไร…
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • บริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง • การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก • จดบันทึกไม่ทันทำอย่างไรดี • ทำอย่างไรให้หลับได้เร็วๆ • พระใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ผิดไหม • อยากก้าวข้าม Comfort Zone • เทคนิควิธีฝึกภาษาให้เก่งขึ้น • การปรับตัวก…
  continue reading
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • วิธีขจัดความง่วง • ความเห็นต่อการทำแท้ง • ชีวิตหลังความตาย • กาลเทศะและมารยาท • การเล่นหุ้นเป็นบาปไหม
  continue reading
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป งานกตัญญุตา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
  continue reading
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน