ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
เสียงธรรมชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ วัดบางนมโค) และหลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
Loading …
show series
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๒. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ ๔. พูดถึงพวกอลัชชี, อาการป่วย (๒/๒)โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๒. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ ๓. พูดถึงพวกอลัชชี, อาการป่วย (๑/๒)โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๒. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ ๒. พูดถึงพวกอลัชชีโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๒. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ ๑. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ (๒๗ กันยายน ๒๕๒๒)โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๒๖. บรรลุพระอรหันต์โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๒๕. เข้าสู่อรหัตมรรคโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๒๓. บรรลุพระอนาคามีโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๑๘. เข้าถึงอภิญญาผลสมาบัติโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๑๖. เรียนวิธีทำน้ำมนต์โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๑๔. มองทุกอย่างให้เห็นทุกข์โดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๑๑. ลาพระโพธิญาณโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๙. ไปหาหลวงพ่อเนียมโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๗. ฝึกอภิญญาสมาบัติโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๓. ปฏิปทาท่านผู้เฒ่า ๒. นิพพิทาญาณ, สังขารุเปกขาญาณโดย LuangPor.com
 
ฒ.บุคคลตัวอย่างที่ควรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ๒. เล่าประวัติหลวงพ่อปานจากหนังสือ ๕. ตายครั้งที่ ๑โดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๑๐. อาบัติเสขิยวัตร, สารูป, โภชนปฏิสังยุตโดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๘. อาบัติปาจิตตีย์ (สหธรรมิกวรรค) เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๘โดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๙. อาบัติปาจิตตีย์ (รัตนวรรค, อาบัติปาฏิเทสนียะ)โดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๖. อาบัติปาจิตตีย์ (มุสาวาทวรรค, ภูตคามวรรค)โดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๓. อธิบายพระวินัย (ไม่สมบูรณ์)โดย LuangPor.com
 
ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘) ๕. อาบัตินิสสัคคียปาจิตตีย์ (โกสิยวรรค, ปัตตวรรค) (๑๗ กันยายน ๒๕๑๘)โดย LuangPor.com
 
๒. จรณะ ๑๕ (๑๑ กันยายน ๒๕๑๘) ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘)โดย LuangPor.com
 
๑. สรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ (๑๐ กันยายน ๒๕๑๘) ก.พระวินัยย่อและธรรมปฏิบัติฯ๑. พระวินัย (๒๕๑๘)โดย LuangPor.com
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login