พระกฤช นิมฺมโล สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nimmalo.com
 
Loading …
show series
 
The post 4-620222 กรรมฐานเพื่อความพ้นทุกข์ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 3-620222 จิตตสิกขาถูก ปัญญาสิกขาก็ง่าย appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 2-620221 ง่วงก็ภาวนาได้ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post ทิพยะวิลล่า เชียงใหม่ | 1-620221 มองสร้อยคอ.เห็นจิต appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 18 คำถาม ทุกขลักษณะ หรือ ทุกขเวทนา appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 17 คำถาม อย่ามัวแต่ตำหนิผู้อื่น ให้มาพิจารณาตัวเอง appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 16 คำถาม สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 15 คำถาม การขยายความคมชัดของอินทรีย์ ต้องใช้สมาธิระดับใด appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 14 คำถาม วิธีฝึกให้เห็นทุกขลักษณะ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 13 คำถาม ตัดผมบริจาค เป็นจาคะหรือโทสะ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 12 คำถาม ประสบการณ์เห็นจิตเคลื่อนหาส้ม appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 11 สติรักษาจิต สมาธิเกื้อกูลปัญญา appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 10 ยอมรับความจริง appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 09 ดูจริต ดูกาย ดูใจ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 08 สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 07 อัตตาไม่มี มีเพียงอนัตตา appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 02 คำถาม ถ้าโกรธ เป้าหมายคือรู้ทัน และหยุดทันทีใช่ไหม appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 13 จริงๆ นิทานยังไม่จบ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 12 ไตรลักษณ์ จากมรณสติ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 11 จุดจบพระเจ้าปเสนทิโกศล appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 09 วิฑูฑภะ ชำระแค้น appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 08 เลือดพ่อสำคัญ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 07 เหตุแค้นของ วิฑูฑภะ- appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 06 ก่อนเป็น พระเจ้ามหานามะ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 05 กำเนิด วิฑูฑภะ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 04 กว่าจะเป็น ทีฆการายนะเสนาบดี appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 03 พระเจ้าปเสนทิโกศล ตรัสธรรมเจดีย์ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 02 ระลึกถึงความตาย appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 01 หยุดยาว เสี่ยงตาย appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 21 ทำชาตินี้ให้น่าจดจำ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 20 คำถาม วิธีปรับจิตให้มีคุณภาพ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 19 คำถาม ฝึกดูจิตไหลตอนสวดมนต์ได้ไหม appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 18 ตัวอย่างฝึกดูจิตไหล appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 17 คำถาม ขยายคำว่า เอกะจะรัง appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 16 คำถาม ขยายคำว่าวิปัสสนา appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 15 คำถาม ทำกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่กลับมีพุทโธแทรกขึ้นมา appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 14 คำถาม เสียงในหัวคือจิตสังขารใช่หรือไม่ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 13 คำถาม เห็นสภาวะแล้วอยากให้เกิดแบบนั้นอีก appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 12 คำถาม เกิดความรำคาญเมื่อมีคำบริกรรมในหัว appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 11 คำถาม เกิดความเครียดและความหนักขณะปฏิบัติ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 10 คำถาม ความเข้าใจจะเกิดขึ้นมาในจิตเองหรือไม่ appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 09 คำถาม องค์ฌานที่เปลี่ยนไปหมายความว่าอย่างไร appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 08 คำถาม ดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ต้องพิจารณาองค์ฌานไหม appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
The post 07 ครูสอนจิตที่แท้จริง- appeared first on นิมฺมโล.โดย พระกฤช นิมฺมโล
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login