show episodes
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
 
Loading …
show series
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนาวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป งานกตัญญุตา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ในวาระศิษยานุศิษย์น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๔ ปี พระอาจารย์ชยสาโร ณ วัดป่าเย็นบุญ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 
พระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมบ้านบุญวันอาทิตย์ โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕
 
วาระปีใหม่ชีวิตใหม่ กิจกรรมโดย สวนโมกข์กรุงเทพ (ออนไลน์) ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ https://youtu.be/Q_2QsCgEY6g
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 
สัมโมทนียกถา พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระธรรมพัชรญาณมุนีฯ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
วาระวันปิดอบรมโครงการ มี "ธรรม" เป็น "แม่" (ออนไลน์) จัดโดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระวันปิดอบรมโครงการ มี "ธรรม" เป็น "แม่" (ออนไลน์) จัดโดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระวันชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนปัญญาประทีป
 
วาระ MDCU CONGRESS 2021 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๗ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ออนไลน์)
 
วาระ MDCU CONGRESS 2021 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๗ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ออนไลน์)
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login