ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
 
Loading …
show series
 
วาระปีใหม่ชีวิตใหม่ กิจกรรมโดย สวนโมกข์กรุงเทพ (ออนไลน์) ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ https://youtu.be/Q_2QsCgEY6g
 
สัมโมทนียกถา พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสรับพระราชทานสมณศักดิ์ พระธรรมพัชรญาณมุนีฯ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร
 
วาระวันปิดอบรมโครงการ มี "ธรรม" เป็น "แม่" (ออนไลน์) จัดโดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระวันปิดอบรมโครงการ มี "ธรรม" เป็น "แม่" (ออนไลน์) จัดโดย กลุ่มธรรมมาตา สวนโมกข์กรุงเทพ ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา
 
วาระวันชมสวนเพียร ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โรงเรียนปัญญาประทีป
 
วาระ MDCU CONGRESS 2021 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๗ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ออนไลน์)
 
วาระ MDCU CONGRESS 2021 การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๕๗ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ออนไลน์)
 
วาระการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔
 
โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ขอเชิญร่วมรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา 'ให้โอกาสพุทธธรรมบ้าง' โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ — — ❖ — — ‘Giving Some Time and Attention to Buddhadhamma’ by Phra Dhammaphacharayanamuni (Ajah…
 
โอวาทวันอาสาฬหบูชา 'วันสื่อสารโลก' โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 
วาระปฏิบัติธรรม นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร (เทปบันทึก-ออนไลน์) แก่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
วาระปฏิบัติธรรม นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร (เทปบันทึก-ออนไลน์) แก่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
วาระปฏิบัติธรรม นำโดย พระอาจารย์ชยสาโร (เทปบันทึก-ออนไลน์) แก่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระล้ออายุ ๑๑๕ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ๑๐๐ ปี ชาตกาลอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง จัดโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ https://www.facebook.com/293506240534/videos/3999879333413645…
 
สัมโมทนียกถา "มีธรรมเป็นแม่-มีแม่เป็นธรรม" โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระล้ออายุ ๑๑๕ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ๑๐๐ ปี ชาตกาลอุบาสิกา คุณรัญจวน อินทรกำแหง จัดโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - สวนโมกข์กรุงเทพ https://www.facebook.com/293506240534/videos/3999879333413645…
 
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราระลึกถึงการประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในสามเหตุการณ์นี้ถือว่าหัวใจน่าจะอยู่ที่การตรัสรู้ ชาวพุทธเราน่าจะถือว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ในวันนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ละกิเลสทั้งหลายทั้งปวง เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องภายในพระหฤทัยของพระองค์…
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระสถานเอกอัค​รราชทูต ณ กรุง​เบอร์​ลิน​ แก่ชุมชนไทยในเยอรมนีและต่างประเทศ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ที่มา: Royal Thai Embassy, Berlin https://fb.watch/5-aYMnYmFs/
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login