חסידות สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
חיבור הביטול של חכמה עם ההשגה דבינה ע״י בחינה שלמעלה מהם, אמונת אברהם אבינו בעצמות שלמעלה מאור הממלא והסובב, ישראל מאמינים בני מאמינים אבל צריכים למשה רעיא מהימנא להביא בדעת ובהרגש פנימי.โดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: כתר שם טוב סימן שצג וסימן קמה קדושת לוי ליקוטים לקוטי תורה פרשת במדבר (ד״ה ענין שניתנה תורה על הר) ד״ה בחודש השלישי תשכ״ט (מוגה)โดย הרב אשר פרקש
 
ל״ג בעומר - מקור החג, מנהגיו ועניינו במהלך הדורות עד לזמננוโดย הרב אשר פרקש
 
โดย שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין
 
אהבה ע״פ טעם ואהבה שלמעלה מן הטעם, ע״י העבודה עם הגוף ונפה״ב מגיעה הנשמה לאהבה עצמית שלמעלה מן הטעם, ועי״ז פועלים גם בתורה לעלותה ולחברה עם הקב״ה.โดย הרב אשר פרקש
 
ישראל קנין אחד, פעולת הקנין בעולם ובתורה נעשה ע״י ישראל, עליית הנשמה בכל הדרגות שלה ע״י ירידתה למטה דוקא.โดย הרב אשר פרקש
 
שבת מברכים חודש סיון תשי״ב מהו ענין הקנין? קנין משיכה וקנין כסף בעבודה, כמה ביאורים בתורה קנין אחד וכו׳ והכל ע״י עבודת האדםโดย הרב אשר פרקש
 
מאמר השני של ההמשך חלק א חכמה ובינה, ראי׳ ושמיעה, אין ויש, אופן פעולתם במידותโดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: שיחת כ׳ כסלו תש״ו קדושת לוי פרשת ויצא נר ישראל (רוזין) לג בעומר סידור עם דא״ח שער הל״ג בעומר לקוטי שיחות חלק ה׳ ט׳ כסלו ד״ה גל עיני תשל״זโดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: נועם אלימלך בהעלותך עבודת ישראל להמגיד מקאזניץ, תורה לפסח שני אור התורה להצמח צדק פרשת בהעלותך ספר השיחות תש״א פסח שני לקוטי שיחות חלק יח בהעלותך דโดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: נועם אלימלך בהעלותך עבודת ישראל להמגיד מקאזניץ, תורה לפסח שני אור התורה להצמח צדק פרשת בהעלותך ספר השיחות תש״א פסח שני לקוטי שיחות חלק יח בהעלותך דโดย הרב אשר פרקש
 
מבין דבר מתוך דבר, מתוך הממלא כל עלמין מגיעים להבנה באור הסובב כל עלמין, ביאור העניןโดย הרב אשר פרקש
 
โดย שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין
 
הקדמה כללית: ואהבת לרעך כמוך ממש, איך אפשר לאהוב כל יהודי כמוך ממש? חידוש החסידות בנושא אהבת ישראלโดย הרב אשר פרקש
 
בכסה ליום חגינו, מלשון כיסוי, כסית כל חטאתם, סליחת העוונות עד שזדונות נעשים לזכיות.โดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: אור החיים פרשת אמור על הפסוק קדושת לוי על הפסוק מכתב ל״ג בעומר תשכ״ג מאמר ד״ה וספרתם לכם תשי״א היום יום ה׳ איירโดย הרב אשר פרקש
 
ד׳ פירושים בתיבת אמונה, ג׳ ביאורים במהות האמונה ע״פ חקירה, ג׳ דרגות באמונה ע״פ חסידות והתיווך ביניהם.โดย הרב אשר פרקש
 
โดย שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין
 
שור הבר ולויתן, יבשה וים, שני מיני נשמות, ביאור ענין הקניגיא שיעשה הקב״ה לעתיד לבוא, ולמה לעתיד לבוא דוקא, נצחון המלחמה בכח העצמות וע״י קבלת עול.โดย הרב אשר פרקש
 
סעיף ט עד גמירא מעלת העבודה בזמן הגלות דוקא, ביאור הכתוב כימי צאתך בפרטיות, ביאור ענין בקיעת הנהר לעתיד לבוא, והדריך בנעלים בעבודה, חיבור קב״ע ויחודא עילאה.โดย הרב אשר פרקש
 
סעיפים ז-ח לעתיד לבוא אראנו נפלאות, החיבור של כל המעלות שבניסים, עליית הטבע, הנשמה ניזונית מן הגוף.โดย הרב אשר פרקש
 
מקורות: רשימות חוברת קלח התמים קובץ ב (דף נו) בני יששכר חודש אייר התוועדות שבת מברכים אייר תשמ״ב, תשמ״ז לקוטי שיחות חלק ל״ב איירโดย הרב אשר פרקש
 
מיכלא דמהימנותא, רעיא מהימנא, ג׳ דרגות באמונה, ממכ״ע, סוכ״ע ועצמות אוא״ס, ביאור בפרטיות, אכילת מצה ופעולתה לחיזוק האמונה.โดย הרב אשר פרקש
 
סעיף ו ההפרש בין הביטול דיחודא עילאה להביטול של קבלת עול, בדוגמת החילוק בין נסים שלמעלה מהטבע ונסים המלובש עם בטבעโดย הרב אשר פרקש
 
סעיף ה נס שלמעלה מהטבע, נס המלובש בטבע ונצחיות שבטבע, ג׳ אופנים בביטוי אור הבלי גבול בעולם והמעלה שבכל אחד מהם.โดย הרב אשר פרקש
 
סעיף ד׳ ביאור דברי העקידה שיש שני אופנים להכיר גדלות הבורא, ביאור ענין נצחיות הנבראים בפרטיות.โดย הרב אשר פרקש
 
שיחת אחרון של פסח תרצ״ה מאור עינים סוף פרשת פנחס התוועדות אחרון של פסח תשכ״ג, תשמ״ג, תשמ״וโดย הרב אשר פרקש
 
סעיף ג ותחילת סעיף ד שני ביאורים במעלת נס המלובש בטבע לזכות חנה בת אילנית לזיווג הגון, בהערכה גדולה על הנגשת החסידות לאנשים כערכינו בטוב טעםโดย הרב אשר פרקש
 
התוועדות לכבוד י״א ניסן הרב אשר פרקש שנת תשפ״ב - אידישโดย הרב אשר פרקש
 
חג הפסח די פארשידענע נעמען פון דעם יום טוב קדושת לוי פרשת בא שיחת חג הפסח תרצ״ד מאמר ד״ה מצה זו תשמ״ט לקוטי שיחות חלק י״ז חג הפסח שיחה אโดย הרב אשר פרקש
 
* שולחן ערוך הרב סימן תכט וסימן תל * שמועות יצחק (וורקא) שבת הגדול * שיחת שבת הגדול תשמו * י״ג ניסן תנש״א * לקוטי שיחות חלק ג שבת הגדולโดย הרב אשר פרקש
 
ההפרש בין תשרי לניסן, בחר בעולמו ובחר ביעקב ובניו, יציאת מצרים בעבודה, שמחה של מצוה, ביאור הפלוגתא אם בתשרי עתידין להיגאל או בניסןโดย הרב אשר פרקש
 
סמיכת גאולה לתפילה, הגשת יהודה ליוסף בעבודה. תורה ותפילה המשכה והעלאה, בפרטיות שתי דרגות בתורה, טל ומטר, וכמו כן בתפילה, תפילה סתם ותפילה אריכתא, ביאור הפסוק והקשר לשנת החמישים.โดย הרב אשר פרקש
 
דגל מחנה אפרים על הפסוק אור תורה להרב המגיד ממעזריטש קדושת לוי ד״ה החודש הזה לכם תשלז לקוטי שיחות חלק י״ז החודש אגרות קודש חלק כ עמוד קוโดย הרב אשר פרקש
 
יבוא זה ויקבל זאת מזה לעם זו, מהי המעלה בבחינת זה? זה לאמיתתו שייך רק בהעצמות ובנשמות המקושרות להעצמות, ומתגלה ע״י משה ואפשטותי׳ בכל דרא, עם זו לשון נקיבה הוא ענין העבודה בקבלת עול שעיז מתקשרים עם העצמות ומגלים אותו למטה, תהילתי יספרו, לעתיד לבוא שני פעמים זה.โดย הרב אשר פרקש
 
לקוטי תורה פרשת חוקת קדושת לוי פרשת פרה נעם אלימלך פרשת חוקת מאמר זאת חוקת תשל״ט התוועדות שבת פרשת… תשמ״וโดย הרב אשר פרקש
 
โดย שיעורי חסידות מפי הרב גד ונקרט מבת עין
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login